Man läser e-mejlEn arbetsgivare läste personalens mejl utan deras vetskap.Foto: Kaspars Grinvalds/Shutterstock.com

Tvister

Unionen har utrett en tvist där en arbetsgivare läste personalens mejl utan deras vetskap. Förbundet tryckte på att det måste finnas en policy för att chefen ska kunna göra detta, vilket företaget nu har infört, skriver Kollega.

Anställda på ett företag i Småland fick sina mejl lästa av sin chef. Varje gång de fick ett mejl gick nämligen en dold kopia till företagets vd.

Enligt LO-TCO rättsskydds tolkning av en dom från Europadomstolen måste det finnas en tydlig policy för att chefen ska få läsa de anställdas mejl. Finns det misstanke om att någon anställd sprider företagshemligheter är det dock tillåtet att läsa mejlen.

Anställd anmälde ärendet till Unionen

I det småländska fallet handlade det dock inte om någon enstaka misstanke. Chefen fick dolda kopior på alla mejl som skickades till anställda, utan någon av personalens vetskap.

Så småningom var det en anställd som reagerade på saken och agerade. Personen menade att det hela var olagligt, och vände sig till Unionen för att införa en IT-policy som tog upp vad arbetsgivaren verkligen hade rätt att göra.

När frågan kom upp till diskussion hänvisade arbetsgivaren till en policy där det framgick att anställda inte får använda sin företagsmejl till privata ärenden. Detta menade han gav honom tillåtelse att läsa alla anställdas mejl. Dessutom hade han begärt kopior på mejlkonversationer han hade missat över det aktuella året.

Skriftlig policy låter chefen fortsätta läsa mejl

Jurister på Unionen bedömde att chefen inte haft någon rätt att i efterhand begära mejl. Angående policyn behöver det vara skriftligt för att gälla, och får inte särbehandla någon anställd.

Tvisten har lett till att det i dag finns en skriftlig policy om vad som gäller, vilket Unionens medlem ser som en seger. Dock fortsätter nu arbetsgivaren att läsa mejlen. Det som skiljer från tidigare är att personalen nu vet om det, och att han inte får läsa mejl som uppenbart är av privat karaktär.

Ombudsman: Otryggt arbetsklimat om man känner sig övervakad

Unionens ombudsman som företrädde medlemmen i ärendet var Ted Pellikaan. Han säger att han inte varit med om något liknande fall under sin tid som ombudsman.

– Det är en sak att kolla mejlen om någon misskött sig eller om det finns legitima skäl. Men man ska kunna känna sig trygg på jobbet, och det skapar ju inget bra arbetsklimat om man känner sig övervakad.