vårdpersonal ger vaccinspruta till person i munskyddFlera arbetsgivare nekar anställda att vaccinera sig mot covid-19 under arbetstid. Nu har flera anställda inom bland annat Kriminalvården tvingats tacka nej till vaccin. Foto: BaLL LunLa/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Just nu pågår massvaccinering mot covid-19. Flera regioner har påbörjat vaccinering av den sista fasen där majoriteten fortfarande är yrkesaktiva. Men nu säger flera arbetsgivare nej till vaccin mot covid-19 på arbetstid, rapporterar Sekotidningen.

Kriminalvårdens anställda har inte rätt att vaccinera sig mot covid-19 under arbetstid. Det har lett till att flera anställda inom kriminalvården har tvingats tacka nej till vaccin. Myndigheten anser nämligen att personalfrånvaro riskerar säkerheten.

Anställda på Kriminalvården i Göteborg tvingas tacka nej

Lars-Inge Ehrenholm jobbar på Nationella transportenheten i Göteborg vittnar om att flera av hans kollegor har fått avstå sin vaccinationstid för att Kriminalvården nekar dem ledighet, med eller utan lön.

Att arbetsgivaren väljer att inte prioritera vaccinering av covid-19 när samhället säger att man har ett solidariskt ansvar och ska vaccinera sig är ett konstigt beteende, anser Lars-Inge Ehrenholm.

Även Postnord säger nej till vaccinering på arbetstid

Flera regioner har i dagarna påbörjat vaccinering av den sista fasen men varken Kriminalvården, Vattenfall eller Postnord vill inte att personalen vaccinerar sig på arbetstid.

Postnord vill helst att de anställda vaccinerar sig på fritiden, medan Vattenfall i viss mån kan bevilja ledighet. Däremot säger Polisen ja till de anställda om de får en vaccinationstid under arbetstid. Även Statens instutitionsstyrelse, SJ och Skanska säger ja till vaccination på arbetstid. 

Kriminalvården följer Arbetsgivarverkets riktlinjer

Kriminalvården hänvisar till Arbetsgivarverkets riktlinjer som meddelar att det inte finns något i det statliga villkorsavtalet som tillåter att personal vaccinerar sig på arbetstid. Men Arbetsgivarverket rekommenderar ändå att arbetsgivarna har en generös inställning. 

För Kriminalvården handlar det om att de se till att täcka personalbristen och upprätthålla bemanningen. Helen Thornberg, ombudsman för Seko, bekräftar att anställad inte har rätt till vaccinering under arbetstid enligt deras statliga avtal. Däremot anser hon att arbetsgivarna bör tänka om då vi befinner oss mitt i en pandemi. 

Företagshälsovården skulle kunna vara ett alternativ

LO, privattjänstemännen i PTK och Svenskt näringsliv anser att regionerna själva skulle kunna överlåta vaccineringen på företagshälsovården. Då slipper man diskussioner om man får vaccinera sig på arbetstid eller inte.

Enligt LO:s chef för avtalsenheten, Tommy Andersson, har man erbjudit Sveriges regioner och kommuner ett samarbete för att vaccineringen ska kunna fortgå. Men ingen av regionerna har återkopplat med några hurrarop, säger Beata Hammarskiöld, expert på Svenskt näringsliv. 

Enligt Emma Spak, SKR:s chef för hälso- och sjukvårdsfrågor, välkomnar man fler aktörer och det är upp till varje region att själva handla upp vaccinatörer. Ett alternativ kan då vara företagshälsovården.