Kvinna lyssnar på en man som visar något på en laptop.Med tjänsten Stöd och matchning ska arbetssökande få hjälp av en jobbcoach med att söka arbete. Men interna dokument från Arbetsförmedlingen visar att många av de arbetssökande fastnar hos jobbcoacherna och får börja om och delta fler gånger. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Insatsen Stöd och matchning ska leda till att arbetslösa får jobb inom nio månader. Men nu visar Arbetsförmedlingens interna dokument att arbetslösa kan fastna hos de privata jobbcoacherna upp till 39 månader, skriver Arbetet.

Maxgränsen för att delta i Stöd och matchning ska ligga på mellan 6 till 9 månader. Men siffror som Arbetet fått ta del av från Arbetsförmedlingen visar att många arbetslösa får delta flera gånger i insatsen Stöd och matchning. De får helt enkelt börja om när maxgränsen har gått ut.

Deltagit flera gånger utan att få jobb

Siffrorna under de senaste tre åren visar att mellan 26 och 30 procent av de som deltagit i Stöd och matchning har deltagit minst en gång tidigare.

Arbetet har även fått ta del av interna uppgifter inom myndigheten genom anonyma källor. Där fanns flera exempel på människor som fastnat i processen till och från under de senaste åren. 

Krom ersätter Stom

Tjänsten Stöd och matchning, Stom, infördes hos Arbetsförmedlingen 2014. Den bygger på lagen om valfrihetssystem. Genom tjänsten kan arbetslösa välja att få hjälp av en extern aktör som godkänts av Arbetsförmedlingen med att hitta jobb. Stöd och matchning ska hjälpa de personer som står långt från arbetsmarknaden.

I början av 2020 sbörjade man reformera Arbetsförmedlingen som en del av januariavtalet och ersätta tjänsten Stöd och matchning med Kundval rusta och matcha, Krom.

Arbetsförmedlingen behåller sitt myndighetsansvar och externa aktörer hjälper arbetslösa att få arbete genom ”matcha och rusta”. I Kundval rusta och matcha kan arbetslösa delta i upp till ett år, vilket är tre månader längre än Stöd och matchning.

Oklart vem som har ansvar 

ST:s ordförande, Åsa Johansson, anser att det finns flera frågetecken i reformeringen. Det är oklart vem som har det långsiktiga helhetsansvaret. Enligt Åsa Johansson är det avgörande med ett helhetsansvar för de som har svårt att få arbete.

De privata aktörerna hjälper bara de som är arbetslösa under tiden som de är inskrivna. De har inget krav på att lägga upp en framtidsplan.

Med Krom ska de privata aktörerna sköta matchningen av arbetslösa. I slutet av 2021 ska Krom finnas i hela landet och erbjudas till arbetslösa.