Närbild på två personer som skakar hand över bord under arbetsintervju.Fastighets a-kassa har noterat allt ljusare siffror under hela året. Nu är antalet arbetslösa med ersättning nere på lägre nivåer än innan pandemins utbrott. Foto: stockfour/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Under året har antalet arbetslösa i Fastighets branscher successivt minskat. I augusti var det drygt 1 000 personer färre som fick ersättning från a-kassan om man jämför med siffrorna från i början av 2021. Även om man inte gjort någon djupgående analys av nedgången räknar a-kassan med att det lättare pandemiläget är den största förklaringen. Det skriver Fastighetsfolket.

Det ser allt ljusare ut för branscherna som ingår i Fastighetsanställdas förbund. Arbetslösheten har minskat successivt under hela året och i augusti var antalet arbetslösa med ersättning från a-kassan nere på 2 176 personer. Det kan jämföras med januari då antalet låg på 3 293 personer, vilket också är den högsta siffran under hela pandemin.

Nu är antalet arbetslösa med ersättning från Fastighets a-kassa faktiskt lägre än innan coronapandemin bröt ut i Sverige och försvårade läget på arbetsmarknaden.

Ökat behov av arbetskraft när samhället öppnar upp igen

Fastighetsfolket har pratat med Anne Eriksson som är föreståndare för Fastighets a-kassa. Hon tror att nedgången i arbetslösheten beror på att samhället sakta men säkert öppnar upp igen, och att exempelvis restauranger har kört i gång verksamheten som ”vanligt” igen. 

– Och då behövs lokalvårdare, säger hon till Fastighetsfolket.

Arbetslösheten i schack tack vare statens stöd  

Det finns i dagsläget ingen djupare analys av de sjunkande siffrorna i Fastighets a-kassa, men man räknar som sagt med att det främst handlar om den minskande smittspridningen och att restriktionerna har lättat.

Enligt Anne Eriksson har de hittills kunnat hålla arbetslösheten i schack tack vare statens ekonomiska stöd till de företag som drabbats av pandemins effekter.

Positiv utveckling för sveriges a-kassor överlag

Det är inte bara Fastighets a-kassa som har noterat ljusningar i statistiken. Den positiva utvecklingen gäller för sveriges a-kassor överlag. Antalet personer som fick ersättning under april, maj och juni minskade till exempel med 11 procent jämfört med tremånadersperioden dessförinnan.

Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor, ser mycket positivt på de sjunkande siffrorna, men påpekar att man fortfarande ligger på betydligt högre nivåer än innan pandemins utbrott.