Rapporter

Efter en granskning av bemannings- och inhyrningsföretag behöver ett stort antal arbetsplatser åtgärda brister. Det rapporterar Arbetsmiljöverket efter en inspektion av 880 arbetsplatser.

I rapporten som presenterades 29 maj har Arbetsmiljöverket inspekterat totalt 880 arbetsplatser varav 577 stycken tvingas åtgärda brister relaterade till arbetsmiljön. 

Stora brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet

Bemannings- och inhyrningsföretagen är utbredda i Sverige och så många som var femte företag hyr in arbetskraft på en årlig basis. 

Då stor del av arbetsstyrkan består av unga, utlandsfödda och oerfarna utsätts de för en större risk när de kommer till en olycksdrabbad arbetsplats, speciellt om det gäller kortare uppdrag. Enligt rapporten behöver 6 av 10 arbetsplatser förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

De inspekterade arbetsplatser som tvingas åtgärda brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet behöver se till att det finns bättre undersökningsrutiner och riskbedömning. Förbättringen kan också handla om att de undersökningsrutiner som redan existerar inte är möjliga att tillämpa i praktiken. 

Introduktionen av personal är också bristfällig på många arbetsplatser

Heli Aarnipuro, nationell samordnare för inspektionsinsatsen, menar att många arbetsplatser som hyr in personal håller bristfälliga introduktioner. 

Ibland hoppar man till och med över introduktionerna. I båda fallen utsätter man både nyanställda och tidigare anställda för stora risker på arbetsplatsen. 

Vanliga arbetsplats sker vid knivhantering och truckkörande

Är man anställd på bemannings- eller inhyrningsföretag går man under arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Bemannings- eller inhyrningsföretaget ska ta ett gemensamt ansvar för de anställda med fokus på arbetsplatsintroduktionen. 

Under åren 2011-2015 drabbades 13 stycken av tusen anställda av arbetsplatsolyckor. De vanliga arbetsplatsolyckorna sker i samband med truckkörning, hantering av kniv, pallar, förpackningar och handhåller slipmaskin. 

Bemanningsföretagen behöver förstå vikten av det förebyggande arbetet

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket, vill se att det förebyggande arbetet såväl som det arbetsplatsintroducerande arbetet måste förbättras. Det ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. 

Det är bemanningsföretagen som har det övergripande arbetsledaransvaret och arbetsgivarrollen. För att kunna erbjuda en trygg anställning behöver de skaffa sig bättre koll för att kunna säkerställa kompatibla introduktioner och minimera risker för arbetsplatsolyckor.