En kvinna står på en byggarbetsplats iklädd arbetskläder hjälm och hörselkåpor.Arbetsmiljön på Finess Hygiene är minst sagt undermålig. Utifrån en enkät i somras visar det sig att de flesta på företaget är missnöjda med den psykosociala situationen. Foto: Elizaveta Galitckaia/Shutterstock

Arbetsrätt

Arbetsmiljön på Finess Hygiene är undermålig, skriver Dagens Arbete. Trots flera försök till förändring från personalen ignoreras problemen av ledningen.

Utan vare sig medarbetarsamtal, HR-personal eller ett ordentligt ledarskap har särbehandling och trakasserier fått leva fritt på Finess Hygiene i Kisa. Nu kräver de 64 kollektivanställda en förändring.

Enkät påvisar undermålig arbetsmiljö

Finess Hygiene hamnar nu i blåsväder efter att ha fått tillbaka resultatet från personalenkäten som gjordes i somras – utan att göra någonting åt problemen. Att arbetsmiljön är undermålig, det är någonting som de flesta håller med om.

– Den är under all kritik. Hur de anställda mår och hur vi behandlar varandra, sådant tas inte på allvar uppåt i organisationen, av cheferna. Konflikthantering, det finns inte. I stället lägger man bara locket på, säger Estefani Sanchez Rueda som jobbat som elektriker på företaget i nästan ett år.

Över 66 procent av de kollektivanställda ringade in alternativet att samarbetet på företaget inte alls fungerar bra. Än mer alarmerande är de 50 procent som berättar att det förekommer både kränkande särbehandling och trakasserier bland kollegor.

Avdelningsordförande Nicko Tataridis kan inte annat än hålla med. Han har tidigare lyft problemen med sina överhuvud, eftersom även tjänstemännen mår dåligt psykiskt på arbetsplatsen. Men ingenting har hänt, trots att ledningen lovade att ta itu med problemen. 

HR-kompetens är avgörande

Estefani Sanchez Rueda tror att en närvarande HR-kompetens är avgörande för en bra arbetsmiljö. I dag finns ingen sådan på Finess Hygiene i Kisa men behovet är stort. 

– På en arbetsplats måste det finnas någon som kan personalfrågor och personalens arbetsmiljö, menar Estefani Sanchez Rueda.

Vidare tror hon att man behöver både utöka samt fördela ledarskapet bättre. I dag är en person ansvarig för 64 personer, det är inte hållbart i längden. Om Estefani Sanchez Rueda fick önska skulle även medarbetarsamtal finnas på agendan.

– När det sker på frivilligbasis, som det gör nu, tenderar personer med olika åsikter att undvika sådana samtal – av rädsla för att inte göra konflikterna värre.