Foto: Pressbild/Jysk

Arbetsmarknad

Efter Arbetsmiljöverkets inspektion av Sveriges Jysk-butiker rapporterar Handelsnytt om att samtliga behöver förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket kritiserar butikskedjan på många punkter och skulle Jysk strunta i att åtgärda problemen väntar 1,5 miljoner kronor i vite. 

Kravet på förbättring av arbetsmiljön gäller samtliga 140 Jyskbutiker i Sverige. Arbetsmiljöverkets beslut grundar sig i genomförda inspektioner under åren 2016 och 2017 där butiker i både Södermanland och Östergötland prickades på över 100 punkter. 

Personalen tvingas till lyft på 92 kilo utan hjälpmedel

Tomas Blombäck, chef på Arbetsmiljöverket Region Öst, menar att beslutet togs då både arbetsgivare och skyddsorganisation har olika bilder av vad som gjorts och inte gjorts. En stor del av kritiken handlar om riskerna med felbelastning och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar.

Info! Jobbar du i butik eller på en stormarknad omfattas du oftast av ett kollektivavtal från fackförbundet Handels.

Nu kräver Arbetsmiljöverket att Jysk utbildar personalen inom bland annat lyftteknik, belastningsergonomi och hur tekniska hjälpmedel ska användas korrekt och vikten av det. 

I många butiker tar personalen hand om allt för tunga lyft. Vissa paket väger upp emot 92 kilo och hanteras av personal utan tillgång till hjälpmedel. Nu kräver Arbetsmiljöverket att lyft som beräknas vara tyngre än 15 kilo får inte utföras utan hjälpmedel. 

Hög omsättning på chefer minskar rutiner och riskbedömning

En ytterligare faktor som spelat in i Arbetsmiljöverkets inspektioner av möbelkedjan är den höga omsättningen av distrikt- och butikschefer. Det leder både till att rutiner och riskbedömning inte sköts som de ska, samtidigt som att behovet av dem blir större när det sker förändringar inom ledarskapet. 

Även personalomsättningen är hög vilket ökar belastningen för personalen som jobbar kvar.

Jysks skyddsombud andas ut efter Arbetsmiljöverkets beslut

Skyddsombuden på Jysk reagerar med lättnad över beslutet som Arbetsmiljöverket har valt att ta och hoppas att butikskedjan ska åtgärda problemen. 

Ulla Svensson, Marie Lindgren och Tina Rejbrand är skyddombud på Jysk i Helsingborg, Borås och Ängelholm och de hoppas på att Jysk kommer förstår allvaret i de uppmärksammade bristerna. 

Jysk menar att de redan påbörjat sitt åtgärdsprogram men det är inget som skyddsombuden har märkt av. Fortfarande präglas arbetsmiljön av fulla lager och brist på utbildning.