Tåg på tågstation.Säkerheten på tåg äventyras när tågvärdar ersätts av kameror. Fler satsningar på personalen behövs, tycker ordförande för Seko, Gabriella Lavecchia. Foto: Denis Belitsky/Shutterstock

Arbetsrätt

Stor oro råder när tågvärdar systematiskt ersätts av kameror. I pandemins spår har antalet personer som åker tåg minskat – men det innebär inte att våldet har gjort detsamma, menar bland andra EU-parlamentarikern Johan Danielsson i en debattartikel i Dagens Arena.

I tågbranschen blir det allt vanligare att tågvärdar blir ersatta av kameror ombord. Men experter menar att utifrån ett säkerhetsperspektiv, för både resenärer och personal, är det här inte en hållbar idé. För att skydda arbetsmiljön på tåg måste vi tänka om.

– Att hävda att kameror kan ersätta tågvärdar är en naiv föreställning som endast är till för att tjäna pengar, hävdar Martin Alnebring, Gabriella Lavecchia, förbundsordförande för Sekos fackförbund, och Johan Danielsson, EU-parlamentariker.

Tågvärdar innebär säkerhet för resenärer

Tågvärdar har alltid utgjort en säkerhet för resenärer ombord och Martin Alnebring, Gabriella Lavecchia och Johan Danielsson ser med oro på situationen där en tågvärd plockas bort till förmån för en kamera.

– Att inte se betydelsen av att ha tågvärdar ombord är verklighetsfrånvänt, skriver de i fredagens debattartikel. De menar att EU med flera bortser från värdet tågvärdarna har för tågbranschen.

Tågvärdarna är bland annat utbildade i hjärt- och lungräddning, är de som larmar polisen vid hotfulla situationer och vet hur de ska agera i krislägen där, till exempel om tåget behöver evakueras eller lokföraren hamnar i chocktillstånd efter en krock eller påkörning. 

Kameror kan inte ersätta tågvärdar

I debattartikeln argumenterar författarna för att en kamera omöjligen kan ersätta en tågvärd och att om tåg ska bli det självklara transportmedlet i EU så behöver tågvärdens roll för säkerhet lyftas fram.

Antalet resande med tåg har minskat under pandemin, men det har inte inneburit att våld och hot gjort detsamma. Gabriella Lavecchia med flera menar därför att om tåget ska bli framtidens transportmedel behöver fler satsningar på personalen göras.

– Tågvärdarnas trygghet är resenärernas trygghet.