arbetsmarknadsminister eva nordmark mot grå bakgrundArbetsmarknadsministern Eva Nordmark. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Politik

Coronapandemin har haft stor påverkan på vårt sätt att arbeta, och under våren vidtogs flertalet krisåtgärder för att dämpa de kraftigaste effekterna av smittspridningen. Men faran är långt ifrån över, och nu ska Arbetsmiljöverket på uppdrag av regeringen öka arbetsgivarnas kunskap när det gäller arbetsmiljön. Det skriver Kollega.se.

Även om spridningen av coronaviruset i dagsläget ligger på stabila nivåer är faran långt ifrån över. Rekommendationerna gällande arbete på hemmaplan och begränsat resande i allmänhet kvarstår, vilket innebär att både arbetsgivare och anställda kommer behöva anpassa sig till en ny typ av arbetsmiljö en tid framöver. Därför har regeringen nu gett Arbetsmiljöverket två nya uppdrag

Öka arbetsgivares kunskap om arbetsmiljön

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark menar att anställda inte ska behöva lämna sitt arbete på grund av bristande arbetsmiljö, vilket man till stor del kan undvika genom att arbetsgivaren tar sitt fulla arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljöverkets första uppdrag är därför att öka kunskaperna bland arbetsgivare när det gäller coronapandemins påverkan på arbetsmiljön. Det finns nya risker och utmaningar som fler behöver känna till.

– Det kan till exempel handla om hög arbetsbelastning, ökad oro bland anställda, omställningen till hemarbete eller pressade förhållanden. Många anställda ser fördelar med hemmajobb, så som flexibilitet och frihet. Samtidigt kan det innebära isolering, ensamhet och en arbetsdag som inte tar slut, sa Eva Nordmark under en presskonferens som hölls fredagen den 25 september.

Enligt Nordmark ställer den, för många, nya arbetssituationen även högre krav på ledarskapet.

Ska säkerställa personlig skyddsutrustning

Redan i våras fick Arbetsmiljöverket i uppdrag att införa ett snabbspår för att skyddsutrustning även utan CE-märkning skulle kunna godkännas för arbete med coronaviruset. Hittills har Arbetsmiljöverket delat ut tillfälliga tillstånd till 220 miljoner produkter, men eftersom viruset finns kvar har regeringen nu beslutat att förlänga uppdraget.