Man inspekterar säkerheten på en arbetsplats och skriver ner resultat i ett skrivblock.Arbetsplatsolyckor kan undvikas med ett förbättrat säkerhetstänk, det tror skyddsombudsman Björn Lindgren. Samtidigt ligger mycket press på arbetarna, vilket kan orsaka en stress som gör att säkerhetstänket skjuts undan. Foto: ALPA PROD/Shutterstock

Rapporter

Arbetsplatsolyckor med dödlig utgång kan undvikas med ökad säkerhet, menar Björn Lindgren. Nu skärps också säkerheten inom flera industriföretag, skriver Arbetet.

Förra året avled 44 personer på jobbet, enligt preliminära siffror. Minst fyra av dem dog i olyckor med truckar. Transportbranschen är klart överrepresenterad i olycksstatistiken med dödlig utgång. Transports regionala skyddsombud, Björn Lindgren, tror att ett ökat säkerhetstänk kan förhindra onödiga arbetsplatsolyckor. 

Högt tryck på säkerhet

På ett lager i Borås omkom en kvinna efter en truckolycka. Hon hade klämts mellan trucken och ett pallstallage, men ingen vet riktigt hur olyckan gick till eftersom hon varit ensam vid tillfället. Det var en helt vanlig arbetsuppgift och den bakomliggande orsaken förblir osagd.

Däremot vet man att vissa truckar har en inbyggd säkerhetsfunktion som gör att när man kläms mot handtaget så flyttar trucken på sig automatiskt. En sådan funktion fanns inte inbyggd i den här trucken, eftersom det inte var standard på maskinen utan ett tillval.

– I och med detta har man skärpt till allt, det är fullt fokus på säkerhet, säger Björn Lindgren.

Samtidigt är det svårt att helt och hållet undvika olyckor, konstaterar Björn Lindgren.

Transportbranschen är överrepresenterad

När det gäller arbetsplatsolyckor är transportbranschen klart överrepresenterad. Det finns många farliga moment när det gäller transport. Fem personer omkom förra året i samband med att lastbilsgods lossades.

Björn Lindgren tror att det beror på att man kanske inte tänkt på att gods rör sig när man fraktar det. Därför måste man vara extra försiktig när man lossar på spännbanden eftersom det alltid finns risk att varorna ska välta.

Samtidigt menar också Björn Lindgren att det inte alltid är självklart att iaktta försiktighetsåtgärder. Han pekar på stress som en tydlig orsak till att man kanske tummar på säkerheten.

– En tydlig faktor är stressen som finns i dag. Kunden ska ha sitt gods i tid, förklarar Björn Lindgren.