Fackförbund

Väntan på den nya tappningen av läraravtalet har krävt mycket tålamod från 200 000 lärare de senaste fem månaderna. Nu ska SKL och lärarfacken återuppta medlingen i början av september.  

Under onsdagen rapporterade Arbetet om att lärarfacken och SKL återigen tar upp medlingen kring ett nytt läraravtal. 200 000 lärare har fått vänta ut det nya avtalet i fem månader och hoppas på att beslutet om det nya avtalet inte är långt borta. 

Meningsskiljaktigheter mellan lärarfacken och SKL har fått avtalen att dröja

Förhandlingarna mellan lärarfacken och SKL som ägt rum under våren körde fast då de båda parterna ville prioritera olika. 

Medan SKL främst vill fokusera på att få en förändring gällande turordningsreglerna ville både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund lösa fler lärarrekryteringar, bättre arbetsmiljö samt minskad arbetsbelastning.

Redan vid en tidigare tidpunkt har SKL, tillsammans med kommunala fackförbund, avtalat nya regler för bestämmandet av turordning. Främst för att underlätta processen när arbetsbrist uppstår arbetsbrist och personal behöver sägas upp. 

SKL:s turordningsregler kritiseras av lärarfacken

Trots att de nya turordningsreglerna som SKL har förhandlat fram ska underlätta vid eventuell arbetsbrist anser lärarfacken att de inte passar skolan. Här menar lärarfacken att det inte bör prioriteras då skolan snarare saknar personal och i nuläget är långt ifrån arbetsbrist. 

I början av sommaren fick både SKL och lärarfacken uppdraget att analysera konsekvenserna som kan uppkomma när man förändrar turordningsreglerna, både på ett praktiskt och ett juridiskt plan. Analyserna kommer presenteras när medlingen återupptas i september.