Fackförbund

År 2007 avskaffades rätten att dra av avgiften för fackförbund från skatten. Efter diskussioner om detta, har regeringen gått med på att återinföra avdraget till 2018. Detta kostar staten drygt 2,7 miljarder kronor. Det kommer alltså bli möjligt att gå med i fackförbund, för rabatterade priser, jämfört med hur det varit de senaste åren. Detta kan påverka samhället, då fler kan välja att söka sig till fackförbunden. Därför kan det vara relevant att veta vilket fackförbund du kan gå med i och vad som är bäst för dig. 

Avdragsrätt återinförs för att fler ska kunna gå med i fackförbund

Från och med sommaren 2018 återinförs avdragsrätten. Syftet med avdraget är att fler personer ska ha råd att organisera sig fackligt. När avdraget avskaffades ett antal år tillbaka, minskade anslutningen till själva fackförbunden. Återinförandet av avdraget ska istället göra att fler personer söker sig tillbaka till facken. Om du är osäker på vilket fack du ska vända dig till, kan du jämföra olika fackförbund och på så sätt hitta det rätta.

Tips! Behöver du hjälp med arbetsrelaterade frågor, kan du passa på att gå med i ett fackförbund. Avgiften kommer i framtiden vara lägre, i och med avdraget på skatten.

Fler medlemmar är gynnande för den så kallade svenska partsmodellen. Partsmodellen går ut på att fack- och arbetsgivarorganisationer kommer överens om villkor som gör arbetsmarknaden så bra som möjligt. Att ha en bra partsmodell ger stabilitet och förutsägbarhet för alla företag. Samtidigt gynnar detta avdrag även privatpersoner och dess ekonomi. De kan gå med i ett fackförbund, och får dessutom ett avdrag på avgiften. 

Det finns åsikter om att avgiftsavdraget är ett felprioriterat beslut 

Från andra håll ses den nyinförda avdragsrätten som en felprioritering. Staten subventionerar i detta fall en viss typ av organisation, fackförbund, i och med att medlemskapet blir rabatterat. Några menar att detta är något staten inte bör göra. Istället tycks det att staten ska stå neutrala i vad människor väljer att göra och vilka organisationer de vill gå med i. Istället skulle ett jobbskatteavdrag kunna införas. Då får personer själva bestämma vart pengarna ska gå. Vill de vara med i en fackförening, kan de lägga pengarna på det. Om det vill göra något annat, är det helt valfritt. Istället förespråkas det för att gå med i fackförbund, när avgiften sänks.