skyddsmasker och handsprit står på ett bordEnligt en enkätundersökning bland Kommunals skyddsombud i äldreomsorgen har tillgången på skyddsutrustning förbättrats betydligt sedan i våras. Dock finns det fortfarande viss oro för hur det ska bli framöver. Foto: Maridav/Shutterstock.com

Undersökningar

I våras var oron för tillgången på skyddsutrustning i äldrevården mycket stor – 75 procent av Kommunals skyddsombud uppgav att de var oroliga för att utrustningen inte skulle räcka till. Även om situationen nu ser betydligt ljusare ut, är det många som fortfarande känner oro. Det skriver Kommunalarbetaren.

I mars fick Kommunals skyddsombud i äldreomsorgen delta i en enkätundersökning och svara på frågor om hur de upplevde tillgången på skyddsutrustning. Hela 75 procent uppgav då att det fanns oro för att skyddsutrustningen inte skulle räcka. Många hade behövt arbeta utan utrustning, och det var bara ungefär hälften som hade haft tillgång till rätt sorts utrustning.

Nu är läget ett annat.  2 518 skyddsombud svarade i mitten av november på samma frågor, och då var det bara 2 procent som uppgav att skyddsutrustning saknades på arbetsplatsen eller inom det egna skyddsområdet.

Många är fortfarande oroliga

Kommunalarbetaren har pratat med Tobias Baudin, förbundets ordförande. Han ser mycket positivt på utvecklingen sedan i våras, men påpekar att enkätundersökningen visar att många fortfarande är oroliga för hur det ska bli framöver. Hela 30 procent av skyddsombuden har uppgett att det finns oro för att skyddsutrustningen inte ska räcka, vilket Tobias Baudin menar är en alldeles för hög siffra.

– Oron kan ju handla om att man inte vet hur stor smittan ska bli och om skyddsutrustningen verkligen kommer att räcka om det behövs. Det gäller att man har byggt upp ordentliga lager och att det också finns tillgängligt nära arbetsplatsen, säger han till Kommunalarbetaren.

Personal har arbetat i fel utrustning

Av de skyddsombud som deltog i undersökningen uppgav 16 procent att det förekommit vissa situationer (under oktober och november) då personal har jobbat i fel sorts skyddsutrustning. Tobias Baudin menar att den siffran egentligen borde ligga nere på noll.

Samtidigt vittnar 75 procent av ombuden att deras arbetsplatser eller skyddsområden har betydligt bättre förutsättningar nu än under våren, både när det gäller bemanning och skyddsutrustning. Över 50 procent har svarat att hela organisationen genomgått förändringar i syfte att bromsa smittspridningen.

Brister i bemanningsfrågor

Det är fortfarande många anställda inom äldreomsorgen som berättar att de tvingas ta pass även på andra arbetsplatser för att komma upp timmar som motsvarar en heltidstjänst, vilket vissa hävdar kan innebära ökad risk för smittspridning.

När det gäller bemanningsfrågorna menar Tobias Baudin att arbetsgivarna behöver ta ett större ansvar. När man vet att fler kommer behöva vara hemma måste man bygga upp en ordinarie personalstyrka, så man vet att det alltid finns personal på plats. Enligt Baudin har arbetsgivarna haft god tid på sig att ordna upp det här, men han befarar att det fortfarande finns en hel del kvar att göra.