Undersökningar

Stress och psykiska ohälsa ökar på arbetsplatserna runt om i landet. Trots det har många småföretagare inte koll på grundläggande arbetsmiljöregler.

Länsförsäkringar har nyligen kommit ut med en undersökning som visar att två av tio småföretagare inte känner till arbetsmiljöföreskrifterna som kom för ett par år sedan.

Få småföretagare har koll på arbetsmiljöregler

2016 kom Arbetsmiljöverket ut med ny regler kring arbetsmiljö. Reglerna förtydligar det ansvar som arbetsgivaren har kring arbetsmiljön på ett organisatoriskt och socialt plan. Trots nya regler har sjukdomar till följd av stress successivt ökat.

Nu kommer nästa nedslående rapport. Länsförsäkringar har gjort en undersökning som visar att småföretagare inte har koll på Arbetsmiljöverkets riktlinjer. I företag med en till fyra anställda har 20 procent inte koll på riktlinjerna. Motsvarande siffra hos företag med fem till tio anställda är sju procent.

– Arbetsmiljöföreskrifterna ska bland annat förebygga risken att ohälsa uppstår på grund av den sociala eller organisatoriska arbetsmiljön och därför är det väldigt viktigt att småföretagen känner till föreskrifterna. De är en stor hjälp i att förbättra arbetsmiljön vilket vi ser behövs på många arbetsplatser idag, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar, till Civilekonomen.

Behöver inte vara dålig arbetsmiljö hos småföretagen trots bristande kunskap

Småföretagens bristande kunskap kring Arbetsmiljöverkets senaste riktlinjer betyder dock inte per automatik att arbetstagarna utsätts för dålig arbetsmiljö.

– Jag tror inte dålig arbetsmiljö har med storleken på bolaget att göra utan snarare beror det på vilka som arbetar där, säger Karin Malmström, Civilekonomernas ombudsman.

Få småföretagare arbetar överhuvudtaget med arbetsmiljöfrågor. De flesta småföretagare som Länsförsäkringar varit i kontakt med är trots det inte oroade över att någon anställd ska drabbas av psykisk ohälsa. 

Psykisk ohälsa ökar kraftigt bland akademiker

Den psykiska ohälsan har ökat de senaste åren, framförallt bland akademiker. Till stor del har det att göra med ökad arbetsbelastning. Åtta av tio civilekonomer arbetade övertid varje månad förra året. Vanligast var det inom privat sektor.

– Både arbetsgivaren och den anställde ska tänka på att få till en bra dialog i vardagen. Att man återkommande diskuterar frågor kring arbetsuppgifter, krav, resurser och ansvar. Har arbetsplatsen ingen god arbetsmiljö kan det generera exempelvis sjukskrivningar som både är kostsamt för arbetsgivaren och den sjukskrivne, säger Karin Malmström.

Bara mellan 2009 och 2013 fördubblades den psykiska ohälsan bland kvinnliga akademiker. Men även bland männen ökade den psykiska ohälsan. Detta har lätt till att 11 procent av akademiker i åldrarna 50-64 år inte tror att de kommer orka arbeta fram till 65 års ålder.