Undersökningar

Unga mår allt sämre på sina jobb. Fler går till jobbet trots sjukdom och jobbar under stressiga arbetsförhållanden utan tillgång till företagshälsa. Detta visar Arbetsmiljöverkets nya enkätundersökning.

Under onsdagen rapporterade Arbetet om resultatet från Arbetsmiljöverkets enkätundersökning ”Arbetsmiljön 2017” som utförs tillsammans med SCB vartannat år. Undersökningen visar att många unga jobbar under bristfälliga arbetsförhållanden och att unga är mer utsatta på arbetsmarknaden än äldre.

1 300 arbetsplatser har undersökts under 2018

Under 2018 har Arbetsmiljöverket undersökt 1 300 arbetsplatser runt om i landet med ett fokus på arbetsplatser där huvudsakligen unga arbetar. Här toppar hotell och restauranger listan men även callcenters och skönhetsföretag har inspekterats. 

Roger Reinsund är en av de utsända från Arbetsmiljöverket som undersökt arbetsplatser tillsammans med sina kollegor. De har tillsammans sett att introduktioner på arbetsplatserna ofta saknas.

Han menar att arbetsplatsundersökningarna syftar till att se över unga arbetstagares hälsa på arbetsplatsen. Arbetstagarnas allra första jobb är deras första bild av det fortsatta arbetslivet vilket gynnas av en bra början.

Unga har det sämre på arbetsplatser än äldre

Arbetsmiljöverkets enkätundersökning visar vidare att unga har det sämre på sina arbetsplatser i en jämförelse med äldre arbetstagare. Bland de unga arbetstagare som är i åldrarna mellan 16 och 29 år upplever endast 42 procent att arbetsplatsen har ett pågående arbete för systematiskt miljöarbete. 

När det kommer till samtliga arbetstagare blir siffran 59 procent  och skillnaden är lika stor när det kommer till arbetstagarnas tillgång på företagshälsovård.

Inspektionerna på arbetsplatserna har också visat att få unga ser en mening med arbetet till skillnad från äldre och unga känner sig också diskriminerade oftare. Unga arbetar i högre utsträckning vid sjukdom för att inte verka lata och upplever att de inte har någon kontroll över planeringen på arbetsplatsen.

Tjejer får utstå sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Enkätundersökningen visar också att sexuella trakasserier är vanligare för unga tjejer. 30 procent angav att de upplevt sexuella trakasserier på sina arbetsplatser utförda av chefer, utomstående på jobbet eller av arbetskamrater. 

Av samtliga deltagande uppgav 14 procent av kvinnorna att de upplevt sexuella trakasserier på arbetsplatsen och 2 procent av männen.