inspektör kontrollerar industriarbetsplats. Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i kontorsmiljöRegeringen vill tillsätta fler arbetsmiljöinspektörer

Politik

Arbetsmiljöverket får mindre pengar än de har bett om, trots regeringens löften om satsningar på arbetsmiljön. De resurser som myndigheten nu har kommer att påverka deras ambitioner för det kommande året, men enligt generaldirektören kommer de se till att grunduppdraget håller god kvalitet, skriver tidningen Elektrikern.

Regeringen har utlovat större satsningar på arbetsmiljön. Enligt regeringsförklaringen ska det tillsättas fler arbetsmiljöinspektörer, och den nya arbetsmarknadsministern Eva Nordmark har lovat att prioritera frågor om arbetsmiljö.

Men Arbetsmiljöverket har tvingats spara på pengar på grund av högre driftskostnader. I budgetunderlaget för 2020 har de därför uttryckt ett behov på ytterligare 31 miljoner kronor för att fullt ut kunna utföra sitt arbete. Till regeringen skriver Arbetsmiljöverket att uppdragets kvalitet riskerar att bli lidande som resursläget ser ut i dag.

Arbetsmiljöverket får mindre pengar än de har begärt

I den budget som regeringen presenterat i veckan får Arbetsmiljöverket mycket riktigt mer pengar. Men summan är 10 miljoner mindre än vad myndigheten har efterfrågat, det vill säga mindre än två tredjedelar av den begärda höjningen.

Gällande skyddsombudsverksamheten budgeteras lika mycket som förra året, nämligen strax under 112 miljoner.

Myndigheter anpassar ambitioner efter sina resurser

Enligt generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem behöver Arbetsmiljöverket nu sänka ribban för sina ambitioner på grund av detta. Men hon menar ändå att myndigheten kommer att göra vad de kan för att uppdraget ska hålla så hög kvalitet som möjligt.

– Nu har vi den här ekonomiska ramen, det är samma för alla myndigheter. Vårt ansvar är att göra största möjliga nytta med de resurser vi får.

Arbetsmiljöverket har blivit ombedda att göra fler inspektioner. Men med de resurser som myndigheten nu har fått återstår det att se om man kan anställa fler inspektörer.

Nya arbetsmarknadsministern ska återkomma till frågan

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark anser att hon ännu inte kan kommentera huruvida Arbetsmiljöverket har möjlighet att utföra sitt uppdrag. Hon har under sin första vecka som ny arbetsmarknadsminister fokuserat på Arbetsförmedlingens situation. Men hon kommer att kunna återkomma i frågan om Arbetsmiljöverket, enligt Elektrikern.