Arbetsmarknad

Bygget vid Västlänken har blivit en utsatt situation för projektets byggarbetare. De har blivit hårt ansatta med hot, spottloskor och glåpord, enligt rapporter från Byggnadsarbetaren.

Det var under tisdagen som Byggarbetaren rapporterade om de hårda förhållanden under vilka byggarbetarna vid bygget av Västlänken arbetar. Förutom glåpord, hot och spottloskor har även säkerhetsutrustning saboterats. 

Byggarbetarna får utstå hot och nattliga samtal

När Shahbaz Khan (S), som är biträdande kommunalråd och representerar Göteborg i styrgruppen för Västsvenska paketet, besökte byggarbetsplatsen fick han höra saker som oroade honom. 

– Jag var nere och pratade med en del av dem som arbetar med Västlänken. Man berättade om spottloskor och glåpord, om nattliga telefonsamtal och annat, berättar han.

Trafikverket bekräftar uppgifterna 

Trafikverket är byggherre för byggarbetsplatsen vid Västlänken och kan bekräfta uppgifterna om att byggarbetarna arbetar under hårda förhållanden. 

Projektledaren Bo Larsson menar att problemen har varit ett faktum det senaste året. Eftersom att Trafikverket har nolltolerans när det kommer till en undermålig arbetsmiljö har företeelserna lett till flertalet polisanmälningar. 

Bo Larsson menar vidare att det har gjorts upp emot ett tjugotal polisanmälningar under den här perioden.

Hoten sträcker sig utanför bygget

Hoten som har präglat byggarbetarna vid Västlänken har kommit att sträcka sig även utanför arbetsplatsen. Förutom att anställda fått utstå muntliga hot har någon utsatt anställda för stora fysiska risker när selar till för arbete på höga höjder hittats sönderskurna. 

Ytterligare projektanställda har fått ta emot hotfulla brev via mejl och telefonsamtal nattetid. 

Bygget av Västlänken, en järnvägstunnel belägen under de centrala delarna av Göteborg, ska pågå fram till år 2026.