kajsa hesselByggchefernas ordförande Kajsa Hessel menar att cheferna måste vara tydligare med hur säkerheten prioriteras. Foto: Pressbild/Byggcheferna och daniilphotos/Shutterstock.com

Arbetsrätt

En stor andel chefer inom byggbranschen känner sig tvungna att fuska med arbetsmiljön för att arbetsdagen ska gå ihop. Det visar en undersökning som Byggcheferna har låtit göra via Novus. Resultatet pekar på att det är ekonomiska intressen som styr framför säkerhetstänket, skriver tidningen Elektrikern.

Samhällsbyggnad är den mest drabbade branschen när det gäller arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. Branschen stod för 12 av de 58 dödsfall på jobbet som inträffade under förra året, det vill säga cirka 20 procent.

Därför har Byggcheferna, en branschförening inom fackförbundet Ledarna, låtit utföra en undersökning av hur arbetsmiljön fungerar på  arbetsplatserna. Undersökningen utfördes av företaget Novus, som intervjuade 1 771 medlemmar i Byggcheferna. Resultatet presenteras delvis i en delrapport från Byggcheferna.

Chefer känner sig tvungna att tänja på reglerna

70 procent av deltagarna menar att slarv är den största orsaken till olyckor på arbetsplatsen. Dessutom känner sig en av fyra chefer sig tvungna att tänja på arbetsmiljöregler för att arbetsdagen ska gå ihop. Detta är något vanligare hos chefer som är yngre än 40 år än hos chefer som är äldre än så.

Cirka en femtedel av cheferna menar att analyser och bedömningar av risker sker för sällan på arbetsplatserna. Tolv procent tycker också att säkerhetskulturen brister i företaget.

Ekonomi prioriteras före säkerheten

Det som har kommit fram i undersökningen är konkreta exempel på att säkerhetskulturen inom byggbranschen är svag. Det säger Kajsa Hessel, som är ordförande i Byggcheferna, i ett pressmeddelande.

– Att så många känner sig nödgade att tänja på regler visar tydligt att tid och pengar präglar kulturen framför säkerhet.

Hon menar vidare att säkerhet egentligen inte är någon motsats till det ekonomiska intresset. Men om ledningens prioriteringar inte är särskilt tydliga på den punkten kan det mycket väl uppfattas så på arbetsplatsen, enligt Kajsa Hessel.

Krävs ett engagemang från cheferna

Det finns dock också positiva aspekter av resultatet. Av de deltagande cheferna upplever 90 procent att de har tillräcklig kunskap om arbetsmiljöregler, och har dessutom med säkerhet som en ständig punkt på arbetsplatsmöten. 

Denna medvetenhet kan användas som grund för att förbättra företagskulturen och motarbeta en machokultur som uppmuntrar till risktagande. Förbättringen kräver då bara att chefer på alla nivåer engagerar sig i frågan, enligt Kajsa Hessel.