Fackförbund

Den senaste tiden har Byggnads satsat mer på att värva nya medlemmar än någonsin tidigare. Trots den ökade medlemssatsningen har man kunnat urskilja ett sjunkande medlemsantal. Nu behöver fackförbundet utöka medlemsantalet med 2 350 nya medlemmar för att nå sitt mål för 2018.

Fackförbundet Byggnads är långt ifrån att nå sitt mål i medlemsantal under 2018.  För att nå de uppsatta målen har Byggnads valt att åka ut till arbetsplatserna med en turnébuss för att värva fler medlemmar. I värvningsarbetet lockar man nya medlemmar med rabatterad månadsavgift under medlemskapets tre första månader. 

Men istället för att nå de uppsatta målen har Byggnads istället sett ett minskat medlemsantal. Sedan januari har antalet medlemmar minskat med 250 stycken. 

Medlemssatsningen lever inte upp till de förväntade värvningsmålen

Byggnads turnébuss har varit på rull sedan april och har under sommaren besökt närmare 600 arbetsplatser. När Byggnadsbussen avslutar sin turné i november vill man ha nått målet och värvat 1 200 nya medlemmar. 

Möjligheterna att uppnå målet ser i dagsläget inte ljusa ut då endast 41 medlemmar har rekryterats direkt via organisatörerna som åker med i bussen. 

Linn Svansbo, medlemsutvecklare hos Byggnads, menar att det låga medlemsantalet som värvats sedan april inte stämmer överens med förhoppningarna. Samtidigt har det resulterat i många viktiga möten som hon hoppas kommer skapa ringar på vattnet.

Antalet medlemmar har ökat sedan juli 2017

Även om målen för 2018 ännu inte är uppfyllda menar Linn Svansbo vidare att det faktum att Byggnads ökat med 643 medlemmar sedan juli föregående år ska ses som en vinst. Speciellt då det inte längre är en lika stor samhällelig trend att ingå medlemskap i ett fackförbund. 

En anledning till att arbetet med turnébussen ännu inte har gett önskat resultat kan bero på sommarmånaderna.

– Att fackförbund tappar medlemmar på grund av att verksamheter stänger ner under sommaren är ingen nyhet och är ett tecken på att vi på Byggnads behöver utveckla ett bättre flöde för att få in medlemmar, säger Linn Svansbo i en intervju med Byggnadsarbetaren

För att öka antalet medlemmar vill man på Byggnads lägga fortsatt fokus på att besöka arbetsplatser och uppsöka potentiella nyförvärv.