Fackförbund

Byggen runt om i Sverige har påverkats av många utdragna konflikter. Nu har Byggnads och NCC kommit överens om en ny lönemodell. 

Tvisten mellan företagen som behandlats under senare tid handlar om hur förhandlingar kring löner ska utföras. Det är en konflikt som har krävt månader av förhandlingar utan lyckade resultat. Nu har både Byggnads och NCC tillslut kommit överens om hur förhandlingsramarna kring löner ska se ut. 

Den 15 juni träder den nya rikstäckande lönemodellen i kraft. 

Den nya lönemodellen är landsomfattande

Den överenskomna lösningen utgörs av ett nytt lönesystem innehållande två parametrar man kan välja bland. Anställda hos NCC ska numera kunna välja mellan ackordslön eller resultatlön. 

Johan Gillberg, förhandlingschef på NCC, menar att den nya lönemodellen kommer innebära att tryggare villkor för NCC:s arbetstagare. Tidigare har NCC:s lönemodeller bestått av flera små lokala uppgörelser och i och med den nya överenskommelsen kommer man kunna undvika konflikter i allt större mån samt jobba mer enhetligt.

Byggnads och NCC:s överenskommelse är av egen art och kommer att tillämpas över hela landet. Arbetsledningen och arbetslaget kommer tillsammans kunna välja vilken av kategorierna i den nya lönemodellen som ska tillämpas och gälla för arbetsplatsen. 

NCC vill skapa en tryggare arbetsmiljö 

I och med den nya lönemodellen man kommit överens om tillsammans med fackförbundet Byggnads har NCC som målsättning att skapa en tryggare arbetsmiljö för sina arbetstagare. Lönemodellen ska stå för kvalitet och säkerhet. 

Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building, menar att NCC vill satsa på en arbetsmiljö där deras arbetstagare kan få möjlighet att utvecklas och stärka sin kompetens. Den nya lönemodellen skapar större möjlighet för företaget att jobba för laget och lagandan på arbetsplatserna.

Konflikten kring löneförhandlingarna har varit långdragen och innan överenskommelsen har NCC lämnat över flera förslag. Dock har förslagen inte gett tillräckligt med underlag för att möjliggöra en godtycklig beräkning på inarbetning av tid vilket gjort att ackordarbete har fallit bort.