Byggnads ordförande Johan Lindholm pratar med medlemmar på arbetsplatsUnder pandemin kan Byggnads inte möta nya medlemmar på arbetsplatsen lika lätt. Foto: Terese Perman/fackforbund/byggnads

Fackförbund

Efter en stadig uppgång de senaste åren, har Byggnads med ens tappat medlemmar under förra året. Pandemin anser förbundet är den främsta orsaken, i och med begränsade möjligheter att informera och hålla utbildningar på arbetsplatser och skolor, skriver fackförbundets tidning Byggnadsarbetaren.

Vid förra årsskiftet var antalet medlemmar i Byggnads 104 171 stycken. När år 2021 började var antalet 103 970 personer. 

Byggnads har alltså tappat 201 medlemmar under 2020, efter att tre år i sträck ha haft en stadig uppgång av antalet medlemmar.

Pandemin begränsar möjligheterna till fackutbildning på arbetsplatserna

Covid-19 är den främsta orsaken till medlemstappet. Det säger Byggnads medlemsutvecklare Linn Svansbo. Förbundets organiserade verksamhet utgörs nämligen nästan uteslutande av besök och möten på arbetsplatser och fackliga studier.

Det här har inte kunnat utföras i lika stor utsträckning under pandemin. På grund av hårda restriktioner har många blivit tvungna att ändra sitt arbetssätt. Därmed har förbundet inte kunnat utnyttja sin viktigaste rekryteringsmöjlighet lika mycket under föregående år.

– De fackliga utbildningarna är oerhört viktiga för medlemsrekryteringen ute på arbetsplatserna och vår analys är att det bidragit till det knappa medlemstapp vi nu ser, berättar Linn Svansbo.

Stängda skolor gör det svårare att rekrytera elever

Den allra största anledningen är dock att skolorna varit nedstängda. Att rekrytera elever inom byggbranschen genom att ge facklig information på skolorna är central för förbundets medlemsutveckling.

Linn Svansbo berättar att förbundet har ställt om för att anpassa sig efter distansförhållanden. Men hon menar att det är mycket svårare att rekrytera nya medlemmar på distans.

Fler medlemmar i dag än för två år sedan

Även om det skett en nedgång under förra året, ligger medlemsantalet hos Byggnads högre än de gjorde årsskiftet från 2018 och 2019. Vid det tillfället hade de 102 730 medlemmar.

Så förhoppningsvis är medlemstappet en tillfällig nedgång som kommer att vända uppåt igen när förutsättningarna är bättre.