byggnads avtalssekreterare torbjörn hagelin står med armarna i kors iklädd byggarbetskläderByggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin ser mycket positivt på det nya kollektivavtalet. Foto: Pressbild/Terese Perman

Avtal

Efter oenigheter med Byggföretagen angående det nya kollektivavtalet varslade Byggnads den 18 november om strejk. Nu har parterna lyckats nå en överenskommelse, vilket innebär att alla konfliktåtgärder nu har kunnat blåsas av. Det rapporterar Elektrikern.

Efter att avtalsförhandlingarna mellan fackförbundet Byggnads och Byggföretagen gick i stöpet varslade förbundet om strejk, som skulle ha brutit ut i dag den 27 november. Men under torsdagen lyckades parterna enas och man kunde således dra tillbaka strejkhotet. Det nya kollektivavtalet har en längd på 29 månader, och löneökningarna följer industrins riktvärde på 5,4 procent fram till den 30 april 2023.

Olika syn på säkerhetsåtgärder i branschen

Det som fick de tidigare förhandlingarna att krascha ska enligt uppgift ha varit parternas olika syn på säkerhet i branschen. Byggnads önskade gehör för sina försök att förebygga dödsolyckor och arbetslivskriminalitet, och menade att arbetsgivarna hade för stort fokus på punkter som lönesystem och arbetstid. Men nu har man alltså nått en överenskommelse.

Byggnads lyfter framför allt avtalspunkter som förbättrat huvudentreprenöransvar, fler verktyg för att komma åt sänkta lönenivåer (lönedumpning) och utökade möjligheter att utse regionala skyddsombud. Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm menar att detta på många sätt är ett historiskt avtal, där förbundets medlemmar har varit en stor del av framgången.

Fortfarande mycket kvar att göra

Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare, ser mycket positivt på vad avtalsrörelsen faktiskt utmynnat i. Han menar att man visat hela landet hur viktigt det är med ordning och reda i byggbranschen, och att arbetsmiljön behöver bli både säkrare och mer jämställd.

– Vi har fått driva arbetsgivarna framför oss i de här frågorna och jag är stolt över att vi nu kan leverera på samtliga punkter. Det finns fortfarande mycket jobb kvar att göra, arbetet för en sundare byggbransch slutar aldrig, säger han i ett pressmeddelande.