byggnads ordförande johan lindholm och byggarbetare på byggarbetsplatsEnligt ordförande Johan Lindholm ska Byggnads även utreda andra lösningar för att hantera det ökade antalet f-skattare i byggbranschen. Foto: Pressbild/fackforbund/byggnads och Bannafarsai_Stock/Shutterstock.com

Egenföretagare

Fackförbundet Byggnads överväger att tillåta egenföretagare med f-skatt att bli medlemmar. Frågan tas emot med blandade känslor från fackförbundets företrädare och ska nu utredas innan man fattar ett slutgiltigt beslut, skriver förbundets tidning Byggnadsarbetaren.

Än så länge är Byggnads – eller Svenska Byggnadsarbetareförbundet – ett fackförbund för anställda byggnadsarbetare. Detta står i förbundets stadgar och har varit grundkriteriet sedan starten 1949.

Efter regeländringar som gjordes 2009 blev det lättare för egenföretagare att få f-skattsedel, vilket ledde till allt fler egenföretagare på byggarbetsplatser. Denna trend har gjort frågan om medlemskap för egenföretagare högst aktuell för Byggnads.

På Byggnads kongress 2018 röstade man för att utreda frågan och lägga fram ett förslag. Enligt ordföranden Johan Lindholm kan det bli aktuellt med medlemskap för egenföretagare till nästa år.

Fler byggarbetare med f-skatt försvagar fackets ställning

Den ökade mängden egenföretagare med f-skatt i byggsektorn utgör enligt Byggnads en fara för fackets ställning. Eftersom egenföretagare med f-skatt inte omfattas av kollektivavtal som reglerar olika delar i anställningen kan arbetsgivare lockas att hellre ge arbete till egenföretagarna.

Detta riskerar att drabba den svenska modellen med starka fackförbund som är med och styr villkoren på arbetsplatser, menar Byggnads.

– Det är inte hållbart och inte bra för branschen, säger Johan Lindholm som är ordförande för Byggnads.

Oklart hur egenföretagarnas medlemskap skulle se ut

Byggnads fackliga företrädare är överens om att något behöver göras åt problemet, men har olika syn på vad det skulle innebära att ta in egenföretagare som medlemmar i förbundet.

Kim Söderström är ordförande för Byggnads på region GävleDala. Han menar att det finns potential i att värva egenföretagare, men också en hel del frågetecken kring hur deras medlemskap skulle se ut och vad facket kan hjälpa dem med. Han lyfter att utredningen behöver visa hur dessa frågor ska hanteras.

En annan facklig företrädare, Kurt Stafsudd på Veidekke, tror att resultatet av ett ja skulle bli att låga löner och många arbetstimmar kommer att styra vem som får jobben, vilket är en stor fara för facket.

Byggnads utreder även andra former av stöd för egenföretagare

Om Byggnads säger nej till medlemskap för egenföretagare riskerar förbundet att tappa medlemmar om antalet egenföretagare med f-skatt fortsätter att öka. Samtidigt kan ett ja uppfattas som ett godkännande av den pågående utvecklingen från fackförbundets sida, skriver Byggnadsarbetaren.

I utredningen ska Byggnads också undersöka om det finns någon annan lösning på saken. 

– Det vi vet är att f-skattarna är oorganiserade och blir fler, ofta ofrivilligt. Vi ska se om de behöver någon form av skydd, hjälp eller annat stöd. Men exakt hur vet vi inte förrän utredningen är klar, säger ordförande Johan Lindholm.