En bild på unga människor i möteInom byråbranschen tecknas det sällan kollektivavtal.

Rapporter

Kollektivavtal tecknas sällan inom kommunikations- och byråbranschen. Fler väljer att jobba hemifrån vid sjukdom och får inte betalt för den totala mängden arbetade timmar. Det visar en ny rapport från fackförbundet DIK

Det var under tisdagen som Arbetet rapporterade kring den nya rapporten utförd av Kantar Sifo. Uppdragsgivaren var fackförbundet för anställda inom kultur och kommunikation, DIK, och det slutgiltiga resultatet i rapporten visar att kollektivavtal sällan tecknas inom byråbranschen. Undersökningen grundar sig på svaren från 500 telefonintervjuer. 

Bristen på kollektivavtal skapar otrygghet hos anställda

I undersökningen har åtta av tio respondenter svarat att de inte omfattas av något kollektivavtal. Ett resultat som bekymrar Anna Troberg, ordförande för fackförbundet DIK. 

Hon menar att en kommunikations- och byråbransch med brist på kollektivavtal skapar ojämställdhet, otrygghet och ohälsa för de som är anställda. Något man inte kan se på samma sätt i branscher där de anställda omfattas av kollektivavtal i högre grad. 

Kommunikations- och byråbranschen präglas också av en överliggande okunskap kring kollektivavtalen.

[Ads1]

Sju av tio arbetar hemifrån trots sjukdom

När man frågade huruvida de anställda sjukskrev sig eller inte svarade hela sju av tio svarade att de vid sjukdom väljer att jobba hemifrån istället för att sjukskriva sig. Att jobba hemifrån vid sjukdom gäller kvinnor i högre utsträckning än män, trots att kvinnornas månadslön i snitt ligger 5 300 kronor under männens. 

Av de som inte har en tillsvidareanställning har endast sex av tio ett medlemskap hos a-kassan.

Nu behöver trygghetssystemen anpassas hos företagen

För att förbättra situationen för de anställda inom kommunikations- och byråbranschen behöver arbetsförhållandena bli tryggare. Fler arbetsgivare inom branschen behöver teckna kollektivavtal. 

Enligt DIK behöver trygghetssystemen främst anpassas gentemot egenföretagare, vilka har kommit att bli vanliga inom branschen. 

Undersökningens deltagare är anställda på företag som huvudsakligen finns inom näringen för kommunikation, PR, reklam och grafisk design.