Undersökningar

Chefer har tidigare betraktats som en grupp med makt att mobba arbetare. Men en ny undersökning visar att chefer utsättas för mobbing i större utsträckning än man tidigare trott. Framförallt chefer i statlig tjänst.

Fler chefer än man tidigare trott mobbas av sina anställda

Att inte dyka upp på möten, vägra arbetsuppgifter eller undanhålla information. Det är några tillvägagångssätt medarbetare använder för att mobba sin chef. Detta beteende är vanligare än man tidigare trott. Det fastställer en undersökning, gjord av Christina Björklund, docent i ekonomisk psykologi vid Karolinska Institutet.

I undersökningen har hon frågat 18 000 chefer om de kände sig mobbade. 586 personer, vilket motsvarar 3,2 procent, svarade ja.

Statliga chefer är värst drabbade

De som är värst drabbade av mobbning på arbetet är statliga chefer. Av dessa uppgav 7 procent att de kände sig mobbade. Bland högre chefer var det främst kvinnor som mobbades, medan det bland lägre chefer var vanligast bland män.

Christina Björklund säger, till Ingenjören, att mobbade chefer bör vända sig till HR-avdelningen, företagshälsan, Arbetsmiljöverket, eller sitt fackförbund för att få hjälp. Hon menar dock att facket brukar komma in försent. Då är redan förtroendet mellan chefen och företaget förlorat.

Konkurrens kan skapa mobbning

Inte helt ovanligt är det att den mobbning som förekommer på arbetsplatsen har tillkommit på grund av intern konkurrens. Konkurrensen kan då gå alldeles för långt och utmynna i mobbning. Även omstruktureringar kan stressa personalen som i slutändan bidrar till mobbning.

I vissa fall är den mobbning som förekommer ett medvetet sätt att skaffa sig makt. Christina Björklund berättar om flera arbetsplatser där chefer utsatts för mobbning redan första dagen. Långt innan en medarbetare lärt känna sin nya chef.

Tydliga riktlinjer kan förhindra mobbning

Med tydliga riktlinjer för vad som gäller på arbetsplatsen kan mobbningen förhindras. Det gäller att vara tydlig med vilka beteenden som är okej och inte okej. Att ha en fungerande konflikthantering är också betydelsefullt, med robusta rutiner och tydliga konsekvenser.