ledsen kvinna på kontor med kollegor som skrattar åt henne i bakgrundenMånga chefer som blir mobbade på jobbet mår mycket dåligt och väljer att avsluta sin chefsanställning. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Det är inte bara anställda som kan drabbas av mobbning på arbetsplatsen, utan även chefer. Ofta är det arbetsplatskulturen som behöver förändras för att bemöta problemet, skriver Vårdfokus. Rådet till chefer är att våga prata med någon om problemet.

Enligt en studie av Christina Björklund, docent i miljömedicin vid Karolinska institutet, har 3,2 procent av cheferna inom offentlig och privat sektor drabbats av mobbning. Studien är baserad på ett dataregister där 18 000 chefer finns med. I en delstudie intervjuades 22 chefer som har utsatts för mobbning.

Medarbetarnas beteende kan leda till psykisk ohälsa hos chefer

Christina Björklund berättar att mobbningen ofta börjar ganska subtilt med att medarbetare strejkar från möten, inte delar information med chefen eller struntar i vissa arbetsuppgifter. Sedan kan det uppstå samtal bakom ryggen på chefen, som eskalerar till öppna konfrontationer.

Det händer också att en chefskollega eller en högre chef är en del i mobbningen. Det kan till exempel handla om en förväntan att man ska klara av en viss typ av behandling när man har en chefsroll.

Chefer som mobbas drabbas ofta av psykisk ohälsa. De ifrågasätter sig själva, blir deprimerade och sover dåligt. Så småningom sjukskriver sig många eller till och med lämnar sina chefsjobb. Många av de intervjuade cheferna hade försökt att göra något åt mobbningen, men känt sig tvungna att lämna tjänsten när de inte lyckades.

Verksamheten är problemet, inte personen

Ofta uppstår mobbningssituationen när chefen är ny i chefspositionen och det råder otydlighet kring roller och ansvarsområden i verksamheten. Det är också vanligare på arbetsplatser där synen på ledarskap och organisationsförändringar är negativ.

Mobbningen har alltså mer med verksamheten att göra, snarare än med personen, understryker Christina Björklund.

– De chefer jag intervjuade var i många fall erfarna och såg sig som bra chefer innan det började. Mobbning är en organisationsfråga, om det är tillåtet på arbetsplatsen eller inte.

Behövs rutiner och mer samtal om chefsmobbning

Ofta saknas tydliga rutiner för hur cheferna kan agera när de själv blir mobbade. Men precis som andra medarbetare har chefer som blir mobbade rätt att få stöd.

Christina Björklunds råd till chefer är att erkänna för sig själv att mobbning kan inträffa, utan att det finns någon skam i det. Hon uppmanar också att prata med en chef eller annan i organisationen som du är bekväm med. Du kan också vända dig till ditt fackförbund för att söka stöd.

Vårdförbundets chefsspecialist Marlene Furbeck anser att förbundet behöver prata mer om chefsmobbning.

– Det finns ju någon slags skam och skuld i att bli mobbad. Det är som att man ska klara av allt som chef. Men mobbning ska ingen utsättas för, inte heller en chef, säger hon till Vårdfokus.