Ung kvinna i låga finskor jobbar i matbutik med att packa upp grönsaker från lagret.Allt fler matbutiker runtom i landet lånar in personal från krisande branscher till följd av ökad efterfrågan. Foto: Wavebreakmedia / Shutterstock.com

Arbetsmarknad

I coronavirusets spår följer konkurser och varsel på en skala som sällan skådats tidigare. Men mitt i all den negativa rapporteringen kring coronakrisen då allt fler sitter osäkert på jobbet finns det även ljusglimtar. 

En av dessa är att allt fler lånar in personal från hotell och restauranger, branscher som i dag är väldigt utsatta. På flera håll i landet avlastas nu besöksnäringen av dagligvaruhandeln, som tillfälligt betalar ut lönen för dessa anställda, något som bland andra Hotellrevyn rapporterat om

Coronaviruset förändrar efterfrågan av varor och tjänster

Det som gör personalutlåning aktuellt i det svenska näringslivet är, likt det mesta för tillfället, coronaviruset. I dess spår har vårt konsumtionsmönster ändrats kraftigt. Till exempel har efterfrågan på hotellnätter och restaurangmiddagar fullkomligen kraschat de senaste veckorna. 

På den andra sidan av spektrat hittar vi dagligvaruhandeln, där efterfrågan fullkomligt har rusat. Folk bunkrar ordentliga mängder med allt från toalettpapper till frysvaror, något som pressar butikernas logistik. 

Det finns med andra ord å ena sidan en personalstyrka som riskerar att förlora jobben till följd av lägre inkomster och på andra sidan en bransch som skriker efter assistans. Det här har inte gått obemärkt förbi och fler har nu börjat låna in anställda av de krisande branscherna, något som gynnar det svenska näringslivet och samhället i stort. 

Flera privata och kommunala initiativ hjälper de anställda 

Bara under de senaste veckorna har det rapporterats om flera initiativ som både löser personal till bristyrken och samtidigt förhindrar krisande branscher att gå i konkurs. 

Exempelvis har Örebros vård och omsorg annonserat om att personal inom hotell och restaurang kan höra av sig för att söka jobb. 

I Enköping har anställda på Martin och Servera jobbat på Coops fryslager i stället. Martin och Servera som vanligtvis sköter leveranser till restauranger stod plötsligt med en kraftigt minskad efterfrågan, samtidigt som Coop behövde personal, och det snabbt. 

Lånad personal ingen långsiktig lösning 

Även om de olika initiativen till att lösa den omedelbara krisen och arbetsbristen som uppstått inte ska förringas erbjuder de inte heller en långsiktig lösning. 

Med en potentiellt djup lågkonjunktur framför oss kommer utlåningen av personal helt enkelt inte kunna rädda alla som varslas och sägs upp. Efterfrågan på arbetskraft inom exempelvis dagligvaruhandeln är inte heller något man ska ta för givet, utan är troligtvis en följd av den initiala bunkringen som vi har sett ske runt om i landet. 

För att stimulera arbetsmarknaden och ekonomin i allmänhet har regeringen tillsatt en mängd åtgärder. De flesta analytiker är dock överens om att det kommer att krävas fortsatt stora stimulanspaket för att undvika allt för stora ekonomiska konsekvenser. Redan med dagens prognoser har vi potentiellt en arbetslöshet på 10 procent inom en mycket snar framtid.