vårdpersonal trär en andningsmask på sjuk patientVårdpersonal inom kommun och region har inget försäkringsskydd mot coronasmittan

Arbetsmarknad

I dagläget omfattas inte coronaviruset av fackliga arbetsskadeförsäkringen inom kommuner och regioner. Dock försäkrar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi att detta kommer att ändras, och att det då ska gå att få ersättning retroaktivt, skriver Kommunalarbetaren.

Anställda inom kommun och region omfattas av en arbetsskadeförsäkring via sitt kollektivavtal. Försäkringen ger ersättning till vårdanställda som smittas av sjukdomar på arbetet, bland annat för vårdkostnader, inkomstbortfall och långvariga skador till följd av sjukdomen.

De sjukdomar som täcks av försäkringen finns listade, och där ingår bland annat tuberkulos och salmonellainfektion. Men coronaviruset, eller covid-19, står inte med på den här listan, eftersom den inte har uppdaterats sedan virusets utbrott.

Oklart om covid-19 ska räknas som arbetsskada

Arbetsskadeförsäkringen administreras av bolaget Afa Försäkring. De menar på sin hemsida att det är osäkert om vårdpersonal kan få någon ersättning om de blir smittade av corona. Det är nämligen inte fastställt om coronaviruset är en sådan smitta som kan räknas som en arbetsskada.

För att arbetsskadeförsäkringen ska gälla måste smittan finnas kvar i 180 dagar. Det beror också på hur sjukdomsförloppet ser ut, menar Afa Försäkrings chef för partsrelationer och försäkringsvillkor, Michel Normark.

– I ett vanligt förlopp, att man blir sjuk och sedan frisk, då gör det ju inte så mycket. Visar det sig däremot att man fått något men på lungorna eller dödsfall, då ska försäkringen gå in.

Covid-19 ska läggas till i försäkringen och gälla retroaktivt

Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister, menar att det inte finns någon anledning att oroa sig för saken. Regeringen arbetar för fullt med att reglera vilka sjukdomar som täcks av försäkringen. De kommer då att se till att den gäller retroaktivt för personal och studenter som har arbetat i vården i samband med coronasmittan, menar socialförsäkringsministern.

– Som regering är det vår uppgift att ge trygghet till den personal som genomför heroiska insatser inom vården, säger Ardalan Shekarabi.