Person sitter vid dator och antecknar på block.CSN vill se snabbare handläggningstider för omställningsstudiestödet och föreslår därför vissa regelförenklingar. Foto: mangpor2004/Shutterstock.com

Nya regler

CSN beskriver handläggningsläget för omställningsstudiestödet som akut, och med tanke på att stödet ska skalas upp kommande år föreslår myndigheten regelförenklingar som ska träda i kraft från den 1 oktober 2024. Det rapporterar Arbetsvärlden.

Många som har ansökt om omställningsstudiestöd väntar nu på besked, och enligt Joacim Strömblad, utredare på CSN:s rättsavdelning, är handläggningsläget mer eller mindre akut. Eftersom stödet kommer att vara allt viktigare framöver i och med den förväntade lågkonjunkturen menar CSN att man måste införa ett enklare regelverk.

Inkomstkrav i stället för krav på arbetad tid

I dag måste den som ansöker om omställningsstudiestöd ha jobbat 16 timmar i veckan i åtta av de senaste 14 åren. Alexandra Swenning, också hon utredare på CSN, berättar att de i många fall behöver gå igenom lönespecifikationer och intyg för upp till 168 månader, det vill säga 14 år, för att se om personen som ansöker uppfyller kravet.

– Det tar självklart mycket tid, konstaterar hon i pressmeddelandet.

CSN:s förslag är att man endast ska kontrollera detta genom löneuppgifter utan att behöva ta hänsyn till den arbetade tiden. Kravet om att man måste ha jobbat minst 12 av de senaste 24 månaderna före ansökan lättas också upp till ett krav på arbetstid under perioden eller en viss inkomst.

Försäkringskassan ska ha möjlighet att fatta beslut direkt

I dag kan Försäkringskassan fatta beslut om den sökandes inkomst tre månader innan studiestarten, men CSN föreslår att detta ändras till fem månader. Det betyder att Försäkringskassan får möjlighet att ta ett beslut direkt när en ansökan om omställningsstudiestöd kommer in.

Enligt förslaget ska lånedelen för stödet kunna slås fast utan hänsyn till eventuellt kompletterande studiebidrag från en omställningsorganisation (till exempel Omställningsfonden, Trygghetsfonden TSL och TRR Trygghetsrådet). På så vis kan CSN ta ett beslut direkt, och behöver alltså inte vänta på ett beslut från organisationen.