kvinna framför laptop med Försäkringskassans hemsida uppe på skärmenFler påbörjade perioder med sjukpenning förra året. Men det genomsnittliga antalet sjukpenningsdagar per person sjönk ändå något. Foto: Pressbild/Försäkringskassan

Arbetsrätt

Antalet nya sjukförsäkrade hos Försäkringskassan ökade kraftigt förra året. Samtidigt var antalet dagar med sjukpenning något lägre i genomsnitt. Det visar en rapport som Försäkringskassan har gjort om vilka konsekvenser pandemin har fått på sjukförsäkringen, och som Arbetet berättar om.

Sjukförsäkringen börjar gälla efter två veckor hemma

Det som menas med sjukförsäkrade i sammanhanget är personer som blivit fortsatt sjukskrivna efter två veckor hemma med sjuklön. Det är först efter den tiden som man omfattas av sjukförsäkringen och får sjukpenning från Försäkringskassan. 

Dagar med sjukpenning är alltså inte antalet dagar personen är frånvarande från jobbet, utan dagarna som personen får sjukpenningen från Försäkringskassan.

Fler blev sjukförsäkrade, men sjukpenningsdagarna blev färre

Närapå dubbelt så många blev sjukförsäkrade under mars och april 2020, jämfört med samma månader 2019. Nivån har sedan fortsatt ligga högre än året innan, men ökningen inte har varit riktigt lika stor resten av året.

Trots detta har genomsnittet för dagar med sjukpenning inte ökat. Under 2020 var 9,3 dagar genomsnittet. 2019 var det i stället 9,4 dagar, alltså snäppet högre än året som gått.

Enligt Försäkringskassan är inte särskilt många av fallen relaterade till covid-19. Sådana sjukfall blir oftast kortvariga, så det handlar inte om många sjukpenningsdagar i de fallen.

Fler avslag på sjukpenning efter 180 dagar

Dagarna med sjukpenning har också påverkats av det ökade antalet avslag efter 180 dagar. När man haft sjukpenning så länge höjs kraven, och den sjukförsäkrade förväntas söka andra jobb om den inte kan gå tillbaka till sitt gamla.

I våras införde Försäkringskassan nya kontroller av detta efter 180 dagar. Det har lett till att fler blivit nekade fortsatt sjukpenning.

Nådde nästan det kritiserade målet om minskat sjuktal

Försäkringskassans nuvarande mål är att sjukfrånvaron ska bli låg och stabil på lång sikt. Förut hade de målet att sjukpenningstalet skulle gå ner till 9 dagar i genomsnitt till slutet av 2020. Men det målet mötte stor kritik och togs därför bort 2019.

Rapporten visar alltså att det gamla målet nästan uppfylldes ändå, om än inte riktigt.