Rapporter

Deltidsjobben fortsätter att öka och med den snabba ökningen av extratjänster blir det allt fler arbetare med osäkra tjänster. För människor med osäkra anställningsformer är det därför extra viktigt att vara med i ett fackförbund. På så vis ökar inte bara tryggheten utan även möjligheten till bättre arbetsvillkor.

Över en miljon med osäkra anställningsformer

I Sverige arbetar över en miljon deltid. Det är cirka 25 procent av alla Sveriges arbetare varav de allra flesta är kvinnor. Siffrorna kommer från LO:s rapport från förra året. Bristen på heltidsjobb uppges vara den främsta anledningen till att det ser ut såhär.

2015 införde regeringen en ny anställningsform som skulle ge nyanlända och långtidsarbetslösa möjlighet att få extratjänster i välfärden. Anställningarna har på senare år gått uppåt och 2017 hade drygt 11 000 en extra tjänst. Det är ungefär lika många män och kvinnor som fått dessa extratjänster. Jobben är tänkta att ge långtidsarbetslösa och nyanlända ett arbete med full lön som betalas av staten i upp till två år. Förhoppningen är sedan att tjänsterna, som är på både deltid och heltid, ska leda till att fler tar sig in på arbetsmarknaden.

För dig med någon av dessa osäkra anställningsformer kan det därför vara viktigt att vara med i ett fackförbund. På så vis kan du stärka dina egna arbetsvillkor samtidigt som din trygghet på arbetsmarknaden kan öka. Att vara med i ett fackförbund för med sig många förmåner.

Fackförbunden ger dig bättre förhandlingsmöjligheter

Är du med i ett fackförbund kan du få hjälp att förhandla fram en bättre lön. Detta då fackförbunden har större inflytande än den enskilde individen. Förhandlingsmöjligheterna blir således bättre. Och just detta kan vara extra viktigt om du är deltidsarbetare.

Många deltidsarbetare letar heltidstjänster och i jakten på ett nytt jobb kan fackförbunden komma att spela en viktig roll. Du kan nämligen få feedback på både CV och personligt brev. 

Upplever du en tvist med din arbetsgivare kan du erbjudas hjälp av jurister med erfarenhet från just arbetsrättsliga problem. Även vid diskriminering och andra problem kan du som arbetstagare få hjälp om du är med i ett fackförbund.

Ju mer medlemsantalen växer desto större inflytande får arbetstagarna på arbetsmarknaden.