Två personer med munskydd framför en byggnad hälsar på varandra genom mobiltelefoner.Enligt en ny rapport har det visat sig att digital teknik kan hjälpa facken. Genom appar kan man samla in data som kan ge stärkta argument för förbättrad arbetsmiljö. Samtidigt är integritetsproblematiken överhängande. Foto: Kzenon/Shutterstock

Rapporter

En ny rapport från frilansjournalisten Katarina Andersson visar på hur digital teknik kan hjälpa facken att jobba effektivt med bland annat arbetsmiljöfrågor, skriver Dagens Arena. Men mycket handlar om att samla in data, en kontroversiell fråga som måste behandlas med försiktighet.

Att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö kan vara en stort och svårt projekt. Facken får ofta kämpa länge för att övertyga arbetsgivare om rådande förhållanden. Siffror från insamlad data via appar kan vara lösningen på problemet.

Genom dem kan konkreta bevis presenteras och meningen är att det ska bli lättare att veta vilka arbetsmiljöproblem som behöver åtgärdas först.

Samla in data – en het potatis

Efter att ha bevakat digitaliseringsfrågor i flera år har nu frilansjournalisten Katarina Andersson sammanställt en rad framgångsrika digitala verktyg, som på sikt ska kunna hjälpa facken. Apparna är menade att bland annat kartlägga de anställdas rörelser, både digitalt och fysiskt, för att kunna ge en rättvis bild av arbetsdagen.

Därefter, menar man, kan facken använda informationen för att exempelvis peka ut problem såsom för korta raster.

– Men mycket bygger på att samla in data, och det är en het potatis, säger frilansjournalist Katarina Andersson.

Konkreta siffror kan göra datainsamlingen värd besväret

Samtidigt som insamling av data är en fråga som gör många obekväma utifrån ett integritetsperspektiv menar Katarina Andersson att det kan vara nödvändigt. Genom de konkreta siffror som apparna presenterar, genom att just ha samlat in data, kan facken bygga trovärdiga mål gällande arbetsmiljö och villkor.

Ett exempel som hon tar upp är att kunna påvisa att rasterna är för korta genom att lägga fram siffror som appen från början samlat in. Det kan få arbetsgivarna att ta frågan på allvar och göra någonting åt saken. Siffrorna ger helt enkelt ett konkret underlag till facken.

Katarina Andersson är övertygad om att de digitala verktygen kommer att bli fackens främsta mobiliseringsverktyg i framtiden.