Fackförbund

Att skada sig på jobbet är förmodligen mångas mardröm. Ett stort problem är även att många har dålig koll på vad de har för rättigheter om en olycka faktiskt skulle inträffa. Dessutom är det många som inte vet vad de har för försäkring och vilket ansvar arbetsgivaren har över arbetsmiljön. Att ha koll på sina rättigheter är oerhört viktigt eftersom att det faktiskt är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsplatsen inte innebär någon fara för de anställda. Däremot kan olyckor alltid inträffa och därför kan denna 5-stegs-guide vara till stor hjälp.

1. Kontakta ditt fackförbund och anmäl skadan

Om du skadar dig på din arbetsplats är din arbetsgivare skyldig att anmäla detta till Försäkringskassan. Du kan även själv anmäla olyckan till Försäkringskassan och till ditt försäkringsbolag. Är du medlem i ett fackförbund bör du ta hjälp av ditt skyddsombud eller annan facklig representant så att anmälan blir tillräckligt utförlig och skadorna beskrivs på ett tydligt sätt.

Är du inte medlem i ett fackförbund bör du lätt hitta rätt fackförbund genom att se fackförbund för alla yrken. Bli medlem och kontakta sedan fackförbundet angående olyckan. Hur din skada anmälts kan vara avgörande för huruvida du får ersättning eller inte, vilket fackförbundet du väljer kan hjälpa till med.

2. Uppsök läkare trots att skadan inte är akut

Många människor utnyttjar inte sina rättigheter för att de “vill vara lojala mot arbetsgivaren”. Detta är dock oerhört fel eftersom rättigheter finns av en anledning. Trots att din skada inte är akut bör du alltid uppsöka läkare för att få skadan dokumenterad. Skulle du få framtida men från skadan kan det bli svårt att hävda att dessa men beror på olyckan på arbetsplatsen.

3. Sök behandling om du har fortsatt ont

Om du har fortsatt smärta och värk bör du alltid söka behandling hos en läkare eller sjukgymnast. Att få dokumenterad behandling är minst lika viktigt för eventuell ersättning. Det kan även vara så att du behöver andra arbetsuppgifter en tid efter olyckan, något som du även måste se till att din arbetsgivare dokumenterar.

4. Ta hjälp av ditt fackförbund om du nekas ersättning

Fackförbund har betydligt mer förhandlingskraft än privatpersoner. Skulle du nekas ersättning för din olycka bör du kontakta det fackförbund du är eller blir medlem i för att se om beslutet gällande ersättningen är riktigt. Många fackförbund erbjuder även rättshjälp som fackförbundet själva bekostar. Att vara medlem i ett fackförbund gör det därför betydligt enklare att få ny prövning och större chans till ersättning.

5. Få hjälp att förbättra arbetsmiljön för dig och dina kollegor

För din och dina kollegors skull bör du även se om du kan göra något för att undvika framtida arbetsolyckor. Genom fackförbund finns det skyddsombud på arbetsplatser som arbetar med just arbetsmiljö. Fackförbund har stor erfarenhet i att driva frågor gällande förbättring av arbetsmiljö för de anställda. Det kan även innebära att du och dina kollegor kan få bättre avtalsförsäkringar – eftersom fackförbund även tecknar kollektivavtal. För att ta reda på om kollektivavtal gäller på din arbetsplats kan du kontakta din arbetsgivare eller ditt fackförbund.