Arbetsmarknad

De senaste två åren har allt fler människor omkommit på sina arbeten. Dödsolyckorna sker främst inom transportyrken, inom jordbruket och på byggen. Redan på nyårsdagen inträffade den första arbetsplatsolyckan med dödlig utgång.

Arbetsrelaterade dödsolyckor har ökat kraftigt de senaste åren. År 2016 omkom 37 personer på sitt arbete. Två år senare, 2018, är den siffran uppe i 48.

De allra flesta dödsfall sker inom transport, jordbruk och byggen.

Lastbilschaufförer är den mest utsatta gruppen

Den yrkesgrupp som är allra mest utsatt är lastbilschaufförer. Olyckorna sker på olika sätt. Ofta handlar det om kollisioner eller klämskador vid arbete med själva lastbilen eller dess gods.

Under 2018 omkom sju lastbilschaufförer. Lika många omkom även året dessförinnan.

– Det är en stor utmaning för branschen att jobba förebyggande, säger Martin Miljeteig som är central arbetsmiljöombudsman i Transport, till Transportarbetaren.

Utländsk arbetskraft finns ibland inte med i statistiken

Inom transportbranschen är det vanligt med utländska chaufförer. Antingen som egenföretagare eller anställda av ett transportföretag. Ibland saknas denna grupp i dödsfallsstatistiken så i själva verket kan dödsantalet vara högre än vad som anges.

De senaste fem åren har åtminstone fem utländska chaufförer omkommit på sitt arbete i Sverige.

Årets första dödsfall har redan skett

Trots att det nya året bara är några dagar gammalt har redan den första arbetsplatsolyckan med dödlig utgång skett.

På nyårsdagen fick en man arbetandes på ett lager i Helsingborg ett föremål i huvudet. Mannen kördes till sjukhus med avled senare på grund av sina skador.

Dagen därpå, den 2 januari, omkom ytterligare en man efter att ha fått ett cementblock över sig. Denna gången på massfabriken Södra Cell i Mönsterås. Det var den andra dödsolyckan på Södra Cell inom 14 månader.