pappa pratar i telefon vid skrivbord i hemmet med sin dotter i famnenAtt ansökningarna om vab-ersättning har minskat igen kan bero på att fler jobbar hemifrån

Arbetsmarknad

Försäkringskassan betalade ut nästan dubbelt så mycket vab-ersättning under april som samma period förra året. Mängden ansökningar har dock blivit färre den senaste månaden, vilket kan hänvisas till att fler arbetar hemifrån och därmed inte behöver vabba, skriver Dagens Nyheter.

I april månad betalade Försäkringskassan ut ersättning för vård av barn – vab-ersättning – till dem som ansökt mellan 11 mars och 10 april. Den totala summan som betalades ut var 1,3 miljarder kronor, vilket är närapå dubbelt så mycket som i april föregående år.

Antalet ansökningar som kom in under mars månad var omkring 200 000 fler än förra året, motsvarande 41 procents ökning. Ökningen startade efter sportlovet, i samband med att samhällsdiskussionerna om coronapandemin började. 

Ansökningarna har minskat när hemarbetet ökar

Den kraftiga ökningen i mars har dock minskat igen från början av april. Nu är nivåerna mer lika fjolårets. 

Enligt Alexandra Wallin, försäkringsdirektör för Försäkringskassans barn- och familjeområde, har myndigheten inte analyserat orsaken till detta ännu. Men en tänkbar förklaring är att fler arbetar hemifrån, och att barnomsorgen då går att lösa utan att ta ut vab-ersättning.

Du får vabba om skolan stänger på grund av smittrisk

Mot slutet av april infördes vissa tillfälliga ändringar för när man kan få vab-ersättning. Till exempel går det att få ersättning om barnets skola eller förskola håller stängt med anledning av viruset, även om barnet själv inte har blivit sjuk eller sprider smitta.

– Man behöver inte skicka in något intyg på att skolan är stängd men vi kan ju kontrollera det om vi får en sådan ansökan, säger Alexandra Wallin.

Du behöver inte heller lämna läkarintyg om barnet är hemma i mer än sju dagar på grund av sjukdom eller smitta. Dessa förändringar gäller till och med september.

Använd webbplatsen i kontakt med Försäkringskassan

Försäkringskassan har fått flytta om personal på grund av mängden ansökningar, så att fler handläggare arbetar med vab-ersättning. Det har inneburit att vissa arbetsuppgifter, som interna möten och utbildningar, har fått läggas åt sidan.

Alexandra Wallin uppmanar den som vill söka ersättning eller ställa frågor till Försäkringskassan att göra detta via webbplatsen. Handläggningstiden blir nämligen längre ju högre telefonbelastningen är.