pil som följer högar med ökande antal myntFör att hänga med i inflationen skulle lönerna behöva öka med 3

Arbetsmarknad

Fackens löneökningskrav på 3 procent är för lågt. Det anser ekonomiprofessorn Lars Calmfors. Med den låga lönenivå som har gällt de senaste avtalsperioderna kommer vi inte kunna nå upp till inflationsmålet, säger han till Arbetet.

Facket förhandlar för fullt med arbetsgivare om löneökningarna för 2020. I slutet av mars är det tänkt att villkoren ska vara färdiga, för då går industribranschens gamla kollektivavtal ut. Industrins avtal sätter sedan ramarna för avtalsförhandlingar i övriga branscher.

Fackförbunden vill se en löneökning med 3 procent. Arbetsgivarna vill å sin sida se ökningar med mer än noll, men inte så höga som facket kräver.

Låg löneökning bidrar till brist på arbetskraft

Men enligt Lars Calmfors, professor i ekonomi, har löneökningarna varit för låga sedan flera år tillbaka. 

– De låga löneökningarna har bidragit till den bristsituation som vi har på arbetskraft i dag, och därmed till en ineffektiv fördelning av arbetskraften mellan olika delar av ekonomin, säger han till Arbetet.

I de avtal som tecknades 2017 var löneökningen 2,2 procent per år, och med de lokala siffrorna blir den totala ökningen 2,5 procent.

Löneökningarna behöver följa inflationen

Ett argument till högre löneökning är att Riksbankens inflationsmål ligger på 2 procent, vilket betyder att priset på varor och tjänster ökar med cirka 2 procent per år. Enligt Lars Calmfors ger större löneökning högre inflation, för då höjer företagen sina egna priser på den svenska marknaden i takt med lönerna.

För att nå upp till inflationsmålet behöver löneökningen ligga på cirka 3,5 procent, menar Lars Calmfors. Det motsvarar den normala produktionsökningen hos företagen plus prisökningarna inom näringslivet när inflationen är 2 procent.

Han påpekar dock att lönerna förmodligen inte ens ökar med 3 procent, med tanke på att utgångsbudet som regel ligger högre än det slutliga resultatet.

Chefsekonom: Nivån blir densamma som i dag

Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, håller med om att de senaste löneökningarna har varit i lägsta laget, framför allt lokalt. Nivån är särskilt förvånande med tanke på den starka ekonomin.

Hon tror att avtalen kommer att hamna på strax över 2 procent och 2,5 procent lokalt, alltså i nivå med dagens läge. Det är en rimlig nivå nu när ekonomin har blivit svagare, enligt Annika Winsth.