kvinnas hand trycker på knappsatsen på ett hemlarmHometec Securitys personal utför inte installationer

Arbetsmarknad

Elektrikerna och Unionen är oense om vem som bör ha kollektivavtal med ett larmföretag i Göteborg. Båda förbundens tidningar redogör för de olika parternas ställning i frågan.

Hometec Security, ett larmföretag i Göteborg, är i centrum för en facklig konflikt mellan Unionen och Elektrikerna. Företaget har i nuläget ett kollektivavtal med Unionen, och många av de anställda är medlemmar där.

Men Elektrikerna menar att de anställda utför arbetareuppgifter. Därför har de nu inlett en strejk på företaget för att få dem att teckna kollektivavtal med dem för deras larmoperatörer, skriver tidningen Elektrikern.

Olika tolkning av de anställdas arbetsuppgifter

Problemet är att förbunden har olika syn på om de anställda är tjänstemän eller arbetare. Jimmi Hall, som är central ombudsman på Unionen, säger att arbetsuppgifterna som företaget har uppgett till dem är tjänstemannauppgifter.

– Och företaget har ju sedan i somras kollektivavtal med Unionen. Så de som är anställda har ju försäkringar och sådant som ingår i vårat avtal.

Elektrikerna hänvisar till en skiljedom från oktober förra året, där skiljenämnden beslutade att larminstallatörer på Sector Alarm utförde arbetareuppgifter. Även detta ärende började med en tvist mellan Elektrikerna och Unionen, där Elektrikerna alltså fick rätt.

Elektrikerna: Vi har rätt att teckna kollektivavtal

Men främst handlar tvisten om rätten att teckna kollektivavtal. Det menar Elektrikernas förhandlingschef Mikael Pettersson. 

– För oss är det enkelt. Vi har rätt att teckna avtal på företaget för arbetare och installationsarbeten.

Han tycker också att det är olustigt att Unionen för arbetsgivarens talan i frågan, vilket även medlemmarna och Medlingsinstitutet borde reagera på.

Unionen: Vi har försökt reda ut saken förbunden emellan

Enligt Elektrikerna har några av deras medlemmar på Hometec Security känt sig påtvingade att byta fackförbund till Unionen. Detta genom att hålla ett obligatoriskt möte där Elektrikerna baktalades, berättar förbundets ombudsmän för Kollega.

Unionen har en helt annan syn på saken. Jimmi Hall menar att informationen som gavs var att företaget hade kollektivavtal med Unionen, utan några påtryckningar.

Jimmi Hall säger också att Unionen kontaktat Elektrikerna för att reda ut frågan om Homtec Securitys arbetsuppgifter. Elektrikerna ska då ha svarat att det inte behövdes, och därefter tilltog de stridsåtgärderna.