elverktyg och Elektrikernas andre vice ordförande Pontus BoströmElektrikernas andre vice ordförande Pontus Boström Foto: ronstik/Shutterstock.com och Anna Ledin Wirén/Pressbild

Fackförbund

Antalet medlemmar i Elektrikerna fortsätter minska. Förbundet har under de senaste tio åren tappat 3 000 medlemmar vilket lett till att man tappat mellan 20 till 25 miljoner kronor i intäkter samtidigt som kostnaderna har ökat skriver tidningen Elektrikern.

Tidningen Elektrikern skriver att medlemstappet på 3 000 medlemmar i Elektrikerna de senaste tio åren har lett till att man tappat mellan 20 till 25 miljoner kronor i intäkter samtidigt som det skett en ökning av kostnaderna.

Lyckade investeringar har räddat ekonomin

Tappet av antalet medlemmar och de ökade kostnaderna är inte hållbara. Under årens lopp har flera lyckade investeringar gjorts på börsen och tack vare förbundets starka ekonomi så går matematiken ihop.

För att skydda sig mot börsens svängningar har man den senaste tiden flyttat delar av sitt kapital och gjort andra placeringar. Förbundet har gjort en del fastighetsinvesteringar där man tillsammans med LO är delägare i ett fastighetsbolag som genererar avkastning i form av hyresintäkter.

Det krävs en långsiktig ekonomisk plan

Enligt andre vice ordförande i Elektrikerna Pontus Boström har man i jämförelse med andra förbund en bra ekonomi i förhållande till medlemsantalet, så än så länge är det ingen panik. Men det krävs handling då det kan bli problem om man tittar längre fram i tiden.

Förbundet startar nu ett långsiktigt arbete som ska göra att man får ordning på ekonomin. Under kommande två månader ska det ske en ekonomisk diskussion i förbundet där de ska ta fram en ekonomisk plan. Förslaget ska lämnas till det centrala representantskapet som ska fatta beslut i juni 2019.

Hela förbundet måste ha en samsyn när det gäller ekonomin och de utmaningar man ställs inför. Enligt Pontus Boström är tanken med den breda diskussionen att medlemmarna ska börja tala om detta och säga vad de tycker.

Avsaknaden av fackliga representanter kan vara orsaken till medlemstapp

Elektrikerna har under de senaste tre åren tappat lite mer än 300 aktiva medlemmar. Utöver det har man tappat ytterligare lite mer än 900 medlemmar som legat under kategorin pensionärer och elevmedlemmar.  I december 2018 hade förbundet 24 000 medlemmar där 19 000 var aktiva medlemmar.

En av anledningarna att förbundet tappar medlemmar är att man inte har tillräckligt många fackliga representanter ute på arbetsplatserna. Det är också en samhällstrend. Det är svårt att kommunicera vikten av ett kollektivavtal och rättsligt skydd i en högkonjunktur. 

Återigen så handlar det om avsaknaden av fackliga representanters närvaro på arbetsplatserna. Enligt Pontus Boström räcker det inte med artiklar i tidningen och sociala medier, de måste ut och träffa människorna på arbetsplatserna.

Svårt att veta varför man tappar medlemmar

Vidare säger Boström att minskningen inte skett över en natt, det är något som pågått under en längre tid. Under 2008 till 2009 skedde en organisationsförändring som gjorde att man kom ifrån medlemmarna när förbundet centraliserade ekonomin och slog ihop stora avdelningar till större regioner. 

Det är svårt att peka på vad som är den riktiga orsaken till tappet. Det behöver inte handla om organisationsförändringen det kan också handla om förändringarna i samhället och värderingsfrågor. Men förr om åren var fackförbundet mer synligt ute på arbetsplatserna då det fanns fler representanter på företagen.