Knutna händer mot blå himmel.Fler fackförbund ansluter sig till Elektrikernas strejk om konflikten inte löser sig inom några veckor. Foto: oatawa/Shutterstock.com

Tvister

Fackförbundet Elektrikerna har ännu inte fått igenom ett kollektivavtal med Tema Elektro. Nu varslar både Elektrikerna och flera andra fackförbund om att utöka den pågående strejken om konflikten inte blir löst, skriver SvD Näringsliv.

För ungefär en månad sedan gick elektriker i Skåne ut i strejk för att elbolaget de arbetar hos –Tema Elektro – ska teckna kollektivavtal. Det är fackförbundet Elektrikerna som har utlyst strejken för sina medlemmar på företaget.

Utöver att anställda strejkar från arbetet är också arbetsuppgifterna som de skulle ha utfört satta i blockad. Det innebär att ingen annan får utföra dessa arbetsuppgifter medan medlemmarna är uttagna i strejk.

Enligt Elektrikernas ombudsman Petter Jönsson pågår det förhandlingar just nu mellan förbundet och arbetsgivaren, med stöd från Medlarinstitutet.

Elektrikerna utökar strejken till fler arbetsplatser

Elektrikerna menar att de kommer att utöka konflikten om de inte får igenom kollektivavtal med Tema Elektro. De kommer i så fall att utlysa strejk för sina medlemmar på alla arbetsplatser i Sjöbo kommun som omfattas av deras största kollektivavtal, Installationsavtalet, från och med den 10 augusti.

En sådan åtgärd kallas för sympatiåtgärd, där medlemmar som inte berörs direkt av konflikten också deltar i stridsåtgärder för att stödja dem som drabbas.

Om det fortfarande inte finns en lösning på plats den 24 augusti tänker Elektrikerna varsla om strejk på ännu fler arbetsplatser i Malmö och Kristianstad.

Byggnads och Målarna kan inleda strejk i sympati

Det är inte bara Elektrikerna som är beredda att gå i strejk för deras sak. Både Byggnads och Målarna har också varslat om sympatiåtgärder för att stödja Elektrikerna i deras kamp om kollektivavtal.

Byggnads har varslat om att påbörja strejk redan den 9 augusti. De har också meddelat att de tänker införa blockad för medlemmarnas arbete på en nyproduktion av en förskola i Höör.

Även Målarna tänker lägga ner sitt arbete på den förskolan. De har varslat om datumet 23 augusti.