Arbetsmarknad

Inom fem år kommer tio procent av lärarna i grundskolan gå i pension. Lärarförbundets ordförande vill se ordentliga satsningar för att locka fler till utbildningarna. Dessutom saknar många yngre lärare behörighet.

Över 10 000 av alla grundskolelärare är idag mellan 60 – 65 år. Det innebär att tio procent av landets grundskolelärare går i pension inom fem år. För specialpedagoger och speciallärare är läget än mer alarmerande. Där är 20 procent över 60 år och går alltså i pension om fem år.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand anser att det måste ske ordentliga satsningar för att få bukt med den lärarbrist som idag råder. Hon säger till Lärarnas tidning att lönerna måste förbättras samtidigt som arbetsbelastningen måste minska om man vill locka fler till utbildningarna som finns runt om i landet.

Om inget sker kommer det saknas 45 000 lärare om fem år.

Många yngre lärare är obehörig

Att många lärare går i pension är ett stort problem, men problemen stannar inte där. En stor del av yngre lärare är dessutom inte behöriga.

Av samtliga landets lärare under 29 år saknar 53 procent en högskoleexamen.

Regeringen vill införa fler utbildningsvägar för lärare

För att få fler att studera till lärare vill regeringen se fler vägar att nå yrket. Därför har man bett sju olika lärosäten ta fram fler utbildningsvägar.

Målgruppen ska vara obehöriga som saknar någon poäng samt personer som står helt utan utbildning.

Regeringen vill gärna locka de 1 500 personer som varje år söker till KPU, kompletterande pedagogisk utbildning, utan att komma in.

– De får avslag för att de kanske saknar några få poäng i ett ämne. Vi vill att de ska kunna läsa in dessa genom kortare ämneskurser, parallellt med att de studerar på KPU, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning till Lärarnas tidning.

Om uppdraget

Uppdraget med att ta fram fler utbildningsvägar ska ledas av Umeå universitet. Övriga lärosäten som är med är universiteten i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Karlstad, samt Högskolan i Dalarna.

De sju lärosätena ska presentera uppdraget senast 1 mars 2022.