förkyld kvinna i soffa snyter sig med en pappersnäsdukDu som är sjuk och stannar hemma från jobbet får nu högre ersättning redan från sjukdag ett

Arbetsrätt

Regeringen presenterade i går ytterligare ett krispaket med anledning av covid-19. Ersättningen från a-kassa och sjukpenning får ytterligare höjningar, och lättnaderna vid sjukdom förlängs för både anställda och arbetsgivare, skriver Arbetsvärlden

Tidigare under våren höjdes ersättningen från a-kassan för de 100 första arbetslösa dagarna från 910 kronor per dag till 1 200 kronor per dag, medan ersättningen efter det låg kvar på samma nivå som förut.

Nu höjs även ersättningen efter dag 100 från 760 kronor till 1 000 kronor om dagen, ända upp till 300 dagar. Detta för att glappet mellan ersättningsperiodens faser ska bli mindre.

Dessa ändringar gäller mellan den 29 juni 2020 och den 3 januari 2021, enligt Arbetet.

Fler kan få 80 procent av lönen från a-kassan

Höjningen innebär att cirka sju av tio av dem som får inkomstbaserad ersättning från a-kassan får 80 procent av sin lön dag 100 till 200 med a-kassa, i stället för fyra av tio som efter de tidigare ändringarna.

– Det betyder att en bussförare som blivit av med jobbet får en betydligt bättre möjlighet att ta sig igenom den här krisen utan att exempelvis behöver sälja radhuset eller villan, sa finansminister Magdalena Andersson på gårdagens presskonferens.

Dag 201–300 kan man högst få 70 procent av sin tidigare inkomst i ersättning.

Högre sjuklön från dag ett och förlängda lättnader i sjukreglerna

Något annat som presenterades under gårdagen är förändrade regler om sjuklön. Karensavdraget vid sjukdom avskaffades tidigare under våren, men denna åtgärd har fått kritik för att inte kompensera tillräckligt för den inkomst som anställda förlorar när de stannar hemma från jobbet.

Ersättningen vid första sjukdagen utökas därför nu från 700 kronor till 804 kronor. Den höjda ersättningen gäller fram till 30 september.

Kravet på läkarintyg vid sjukdom har slopats, för att belastningen inom vården ska minska. Detta förlängs till den 30 september. Även statens stöd till företag för deras sjuklönekostnader förlängs till att gälla fram till sista juli.