Nya regler

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till minimilagstiftning som ska skydda personer som larmar om missförhållanden, så kallade visselblåsare. 

Europaparlamentet och den fackliga organisationen för specialister och chefer, Eurocadres, är båda positiva till kommissionens förslag. De har själva slagits för en EU-lagstiftning för visselblåsare.

EU-kommissionen vill skydda personer som rapporterar om missförhållanden

EU-kommissionens förslag går ut på att missförhållanden i första hand ska rapporteras internt. Om inte det löser problemen ska ansvariga myndigheter kontaktas.

Leder inte det till en förbättring ska media, först i tredje hand, rapporteras. Den fackliga organisationen Eurocadres ordförande, Martin Jefflén, är positiv till att förslaget inte bara omfattar anställda utan även egenföretagare, konsulter och även volontärarbetare.

Martin Jefflén motsätter sig inte förslaget att i första hand lösa missförhållanden internt. Däremot menar han att det måste finnas andra medel att ta till om inte den trestegsmodell som EU-kommissionen tagit fram fungerar som det är tänkt.

Visselblåsare ska få rättsligt skydd

En annan del i förslaget som är viktig är att ge visselblåsare rättsligt skydd så de vågar rapportera om missförhållanden. Det finns tydliga exempel på när visselblåsare i efterhand trakasserats för att man rapporterat om förhållandena. Skandaler som Panamapapperna och LuxLeaks blev kända genom visselblåsare. I båda fallen har personerna som stått för avslöjandena trakasserats.

Hur visselblåsare skyddas skiljer sig mellan EU-länderna

Hur man i dagsläget skyddar personer som rapporterar om missförhållanden skiljer sig åt mellan olika EU-länder. En del har överhuvudtaget ingen lagstiftning på området. Andra reglerar bara vissa sektorer.

I Sverige fick vi en ny lagstiftning vid årsskiftet 2017. Men om det blir något av EU-kommissionens förslag kommer den svenska lagstiftningen återigen ändras.

– Självklart kommer den svenska lagstiftningen att behöva anpassas, i vilken utsträckning får vi återkomma till. Vad som nu är en tydlig skillnad är att inrätta den särskilda myndigheten som ska ge hjälp och stöd till potentiella visselblåsare men även ta emot larm om olagligheter, säger TCO:s chefsjurist Lise Donovan, till Arbetsvärlden.

EU-kommissionens förslag ska nu förhandlas mellan parlamentet och rådet. Förhoppningen är att ha en lagstiftning innan valet till Europaparlamentet i maj nästa år.