domarklubba med EU-flagga i bakgrundenEU har klubbat igenom ett starkare skydd för den som anmäler missförhållanden på sin arbetsplats. Foto: Marian Weyo/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Skyddet för så kallade visselblåsare ska bli starkare. Det slår EU fast i ett direktiv som nyligen antogs. Det ska bli lättare för anställda att larma om oegentligheten på arbetsplatsen, och den som gör detta ska inte kunna bli straffad, skriver Transportarbetaren.

EU har antagit ett direktiv som innebär starkare skydd för visselblåsare. En visselblåsare är en anställd på en arbetsplats som slår larm om risker och missförhållanden på jobbet. 

Bland de situationer där visselblåsardirektivet kan bli aktuellt är vid oegentligheter som gäller finansiella tjänster, penningtvätt och offentlig upphandling. Även bristande transportsäkerhet, produktsäkerhet och risker för folkhälsan räknas in bland dessa situationer.

Visselblåsare får inte straffas

Direktivet innebär att den som rapporterar saker som inte stämmer på arbetsplatsen inte ska kunna straffas på olika sätt. Ett sådant straff skulle exempelvis kunna innebära att flyttas till en sämre tjänst eller rentav få sparken. Den som försöker straffa eller tysta ner visselblåsare straffas då med sanktioner.

– Vill vi ha information som går emot väldigt mäktiga intressen ibland, som har att göra med miljö, folkhälsa, skatteflykt och penningtvätt, då måste vi se till att skydda visselblåsare, säger Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet, till Sveriges Radio.

Rapportering av missförhållanden ska bli lättare

Det ska också bli lättare att kunna rapportera missförhållanden på arbetsplatsen. Säkra kanaler för rapporteringen ska upprättas både internt i organisationer och externt till myndigheter.

I och med direktivet måste företag som har över 50 anställda införa säkra metoder att rapportera sådana här missförhållanden. Detsamma gäller kommuner som har fler än 10 000 invånare.

EU-länder ska införa reglerna senast 2021

Det som återstår är nu att EU-länderna själva ska godkänna dessa nya regler. Senast år 2021 måste alla medlemsländer i EU skriva in dessa regler i sin lagstiftning. För Sveriges del har en utredare redan fått i uppdrag att utreda saken till den 29 maj 2020, då ett förslag ska presenteras för regeringen.