flaggstänger med de fem nordiska ländernas flaggorI princip alla de nordiska ländernas fack motsätter sig förslaget om minimilöner – även Norge och Island som inte är medlemmar i EU. Foto: Vadim Nefedoff/Shutterstock.com

Politik

De svenska fackförbunden har försökt att stoppa ett remissvar från Europafacket, som öppnar för ett direktiv om minimilöner för alla medlemsländer i EU. Men majoriteten av facken i Europa röstade ja i frågan, och remissvaret tas nu vidare till EU-kommissionen, skriver Arbetet.

Europafacket har röstat om ett remissvar angående lagstadgade minimilöner. Medlemsorganisationerna röstade ett tydligt ja till att skicka remissvaret vidare till EU-kommissionen, meddelande Europafacket i måndags.

Det var 83 procent av medlemmarna som röstade för remissvaret. Andelen som röstade nej var 16 procent. Den kvarvarande procenten valde att inte rösta alls.

Öppnar för ett direktiv från EU-kommissionen

Remissvaret som nu har röstats igenom innebär att Europafacket är positiva till att EU-kommissionen agerar gällande frågan om  minimilöner. Även om det inte innebär ett klart ja till EU-styrda minimilöner öppnar remissvaret upp för ett direktiv eller rekommendation från EU-nivå, genom formuleringar om att garantera och säkra rimliga löner.

Ett förslag om minimilönerna ska läggas fram inom kort. EU-kommissionens ordförande Ursula van der Leyen har nämligen lovat att ta fram ett förslag inom 100 dagar från att hon tillträdde i december.

Nordiska facken avvisar förslaget

I Sverige vill varken fackförbunden eller arbetsgivarna att politiker ska blanda sig i lönesättningen, utan att parterna ska förhandla fram lönerna själva. Därför har de försökt att försvara den svenska lönemodellen mot EU-kommissionens planer för styrda minimilöner.

Sveriges och Danmarks medlemsorganisationer är i princip de enda som helt avvisar politisk inblandning i lönesättningen. För Finland är minimilönerna inte ett lika stort hot, eftersom deras kollektivavtal blir allmängiltigförklarade.

EU-ländernas arbetsgivarorganisationer samråder också med EU-kommissionen i den här frågan. Även de säger nej till politiskt styrda minimilöner.

Centralorganisationerna beklagar remissvaret

De nordiska facken har nu beklagat svaret i en skrivelse till EU-kommissionen, där de beskriver hur ett direktiv kan skada det fungerande systemet i de nordiska länderna. LO, Saco, TCO och deras motsvarigheter i Danmark står bakom skrivelsen, och även Norges och Islands fack som inte är medlemmar i EU.

Dock har inte den här skrivelsen samma tyngd som remissvaret från Europafacket, eftersom den inte ingår i den formella beslutsprocessen.