Fackförbund

Redan tidigt i arbetslivet börjar vi jobba för att vi ska ha det gott ställt senare. Din nuvarande arbetssituation, anställningsgrad och vilket fackförbund du är medlem i kan ha stor inverkan på din pension och därmed på din levnadsstandard när du blir äldre. Möjligheterna till en trevlig vardag ökar med en bra pension och det är därför viktigt att tidigt tänka på att få en så ordentlig pension som möjligt. Det är ju när man blir gammal som man vill kunna unna sig, kanske den där resan som man inte hade tid att göra under arbetslivet.

Tjänstepension kan utgöra en mer än en tredjedel av den totala pensionen du får ut. Därför finns det all anledning att se till att arbetsgivaren betalar in rätt belopp. Vissa misstänker att deras arbetsgivare fuskar med utbetalning av tjänstepension. Ett fackförbund kan hjälpa dig se till att allt går rätt till. Genom att bli medlem i ett fackförbund kan du få hjälp att skriva kollektivavtal med din arbetsgivare, där tjänstepension ingår, alternativt förhandla dig till tjänstepension utanför kollektivavtal. 

Håll koll på din tjänstepension med hjälp av rådgivning

Vissa fackförbund erbjuder pensionsrådgivning där du även kan du kontrollera vilken tjänstepension du omfattas av. Kanske är dina misstankar bekräftade och arbetsgivaren har slarvat med utbetalningarna. Om så är fallet kan ditt fackförbund hjälpa dig och göra en utredning. Det kan röra sig om stora förluster om arbetsgivaren har slarvat under några år. I denna sortens frågor kan det vara skönt att ha en utomstående part som stöttar dig och som kan informera dig om dina rättigheter, vilket fackförbund gör i alla möjliga sorters arbetsrelaterade frågor

Fackförbund kan hjälpa dig få kollektivavtal med tjänstepension

Är du medlem i ett fackförbund blir möjligheten till att påverka kollektivavtal, eller se till att arbetsgivaren skaffar kollektivavtal, större. Tjänstepension ingår i kollektivavtalet. Kollektivavtal skrivs mellan fackförbund och arbetsgivare. Facket har större slagkraft i dessa frågor än enskilda anställda och kan därför gå in i förhandlingar med arbetsgivaren för en mer rättvis förhandling vilket innebär att det blir enklare att få kollektivavtal på arbetsplatsen om du är medlem i ett fackförbund.

Inkomstförsäkring via fackförbund kan vara en lösning vid arbetslöshet

Om du blir arbetslös får du heller ingen tjänstepension eftersom du inte har någon arbetsgivare. Beroende på hur din tjänstepension har sett ut kan detta påverka din slutgiltiga pension avsevärt. Inkomstförsäkring via fackförbund kan hjälpa dig bibehålla din ekonomi under arbetslöshet. Om du är intresserad av ett fackförbund som erbjuder inkomstförsäkring bör du börja med att genomföra en jämförelse och därefter välja det alternativ som passar dig. Det är viktigt att notera att ersättningen från inkomstförsäkringen inte är pensionsgrundande, men då du med inkomstförsäkring får ersättning med upp till 80% av din lön kan det bli enklare att till exempel pensionsspara själv under arbetslösheten.