Undersökningar

I takt med att befolkningen blir äldre kommer fler bli tvungna att jobba längre för att klara sig på pensionen. Trots detta är det få som är beredda att jobba längre. Psykisk påfrestning och stress uppges vara anledningarna.

Befolkningen blir äldre och äldre. Det innebär att yngre generationer kommer få jobba längre och att pensionera sig vid 65-års ålder kommer ge än lägre pension än vad det exempelvis gjort för 30-talisterna. Men trots det är många inte beredda att jobba längre, det visar en undersökning som centralorganisationen TCO har gjort bland personer i tjänstemannayrket.

Bara fyra av tio kan tänka sig jobba längre

Av deltagarna i undersökningen svarade 85 procent att de har möjlighet att jobba efter 65 år för att dryga ut pensionen. Men få är villiga att göra det. Bara fyra av tio är beredda att jobba vidare medan resterande 60 procent vill pensionera sig vid 65 år. Detta trots att det finns en ekonomisk oro över om pensionen ska räcka till.

Fyra av tio tror inte att pensionen kommer räcka och ytterligare en fjärdedel tror att den knappt kommer räcka, visar undersökningen.

Psykiskt påfrestande och stress är anledningar till att fler vill pensionera sig

En anledning till att så få vill jobba vidare är att man helt enkelt inte orkar. Nästan hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen säger att det beror på att arbetet är psykiskt påfrestande och stressigt.

– Vi kan se att välutbildade kvinnor i offentlig sektor är en sårbar grupp. Det kan till exempel vara sjuksköterskor, lärare och socialsekreterare. De har inte höga löner, har stressiga jobb och räknar inte med att orka längre än till 65, säger Lena Orpana, utredare på TCO, till Kollega.

Möjlighet att byta arbete skulle kunna förlänga arbetslivet

TCO har även tittat närmare på vad som skulle kunna få fler tjänstemän att stanna kvar i arbetslivet. Många anger då att en möjlighet att byta arbete skulle kunna få dem att vänta med pensioneringen. Även byta roll på den nuvarande arbetsplatsen är något många tjänstemän vill göra.