svenska mynt på svenska sedlar mot vit bakgrundStatligt finansierat studiestöd vid omställningsstöd och kollektivavtalad a-kassa är några förslag som facket och arbetsgivarna ska diskutera under las-förhandlingarna. Foto: bildfokus.se/Shutterstock.com

Arbetsrätt

För att inte las-utredningens kritiserade lagförslag ska gälla behöver facket och arbetsgivarna komma överens om hur anställningsskyddet ska se ut framöver. LO har nu tillsammans med Svenskt Näringsliv och PTK gjort en rapport som ska användas som underlag när förhandlingarna fortsätter. Tanken är att förhandlingarna ska vara färdiga den 30 september, skriver Arbetsvärlden.

Bland annat vill parterna att begreppet ”saklig grund” för uppsägning ska bytas ut till ”sakliga skäl”, som kan vara till exempel att en anställd har misskött sig eller brustit i sin prestation. De vill också avskaffa allmän visstidsanställning till förmån för avtalad visstid, som gör att den anställde kan få en tillsvidareanställning snabbare.

Dessutom vill parterna att antalet undantag från turordningsregeln vid arbetsbrist ska avgöras utifrån en procentandel av de anställda, och alltså inte specificeras i lagen.

Arbetshyvling ska begränsas, föreslår rapporten, det vill säga arbetsgivare ska inte hur som helst kunna sänka sysselsättningsgraden för anställda i stället för att säga upp. Även inhyrd personal ska erbjudas tillsvidareanställning efter en viss tid, enligt förslaget.

Omställningsstöd för fler och ett nytt studiestöd

När det gäller omställningsstöd vill rapporten att fler än tillsvidareanställda ska kunna få hjälp genom omställningsorganisationer. Kraven för stödet ska då vara att man jobbat ett visst antal timmar i veckan under minst 12 månader.

Det föreslås också att staten ska finansiera omställningstjänster för 0,15 procent av lönesumman. Om företaget har kollektivavtal ska de få göra avdrag på arbetsgivaravgiften med den summan, och sedan följa avtalets bestämmelser om avgifter för omställningstjänster.

I samband med detta vill parterna också införa ett statligt studiestöd, som arbetstagare över 30 år som jobbat i minst 8 år ska kunna söka. Studiestödet ska ha ett tak på 20 000 kronor per månad och max kunna användas i 44 veckor.

A-kassan föreslås styras av kollektivavtal

A-kassan är också en fråga för de fortsatta förhandlingarna. Anställda och företagen själva har hittills behövt finansiera a-kassan med medlemsavgifter och arbetsgivaravgifter, menar parterna.

De vill nu i stället att a-kassan ska införas i kollektivavtalet, och därmed styras av facket och arbetsgivaren. I så fall föreslås ersättningstaket höjas till 1 400 kronor i stället för 910 kronor, och omställningsorganisationerna TRR och TSL ska kontrollera att de arbetssökande aktivt söker jobb.