Git Claesson PippingSULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping säger att de utgår från att leverantören av förbundets sjukvårdsförsäkring följer lagen

Arbetsrätt

Fler och fler har privata sjukvårdsförsäkringar, och många tecknar den som en medlemsförmån via sitt fackförbund. De privata försäkringarnas påverkan på kapaciteten i offentligt finansierad vård har granskats av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, skriver Universitetsläraren.

För en tid sedan visade det sig att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar har prioriterats högre av vårdbolagen. Som följd av det har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys undersökt detta och tagit fram en rapport. Enligt rapporten har antalet privata sjukförsäkringar ökat med 660 000 stycken från millennieskiftet fram till 2018.

En faktor i denna ökning är att allt fler fackförbund erbjuder en sådan sjukvårdsförsäkring som en förmån till sina medlemmar. Till exempel har de flesta fackförbund inom Saco en sådan försäkring.

Medicinska behov riskerar att åsidosättas

Enligt lag ska vård ges utifrån vilka medicinska behov patienten har. Privata sjukvårdsförsäkringar garanterar dock snabbare vård för försäkringsinnehavaren, vilket står i motsatsförhållande till lagen. Det menar Åsa Ljungvall, en av rapportförfattarna på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Dock finns det inte tillräcklig data för att avgöra om privata sjukvårdsförsäkringar även bidrar till mer vårdutrymme genom att tillföra resurser till vården.

– Principen om vård efter behov åsidosätts då fortfarande, men om alla samtidigt får det bättre kanske inte det ses som ett lika stort problem, menar Åsa Ljungvall.

Vårdköerna blir längre då vårdens kapacitet minskar

Enligt rapporten behöver det finnas en överkapacitet i vården för att inte offentligt finansierad vård ska drabbas negativt av de privata sjukvårdsförsäkringarna. Det kan mycket riktigt finnas inom vissa omsorgsområden, men just nu är planerad vård i hög utsträckning inställd på grund av pandemin. Därför riskerar vårdköerna till planerad vård att bli längre framöver.

SULF och Saco ser inga större problem med sjukvårdsförsäkringen

Fackförbundet SULF har erbjudit sina medlemmar en sjukvårdsförsäkring sedan 2008. Förbundsdirektör Git Claesson Pipping menar att medlemsförsäkringen är frivillig och att detta inte innebär att SULF har tagit någon särskild ställning i sjukvårdspolitiken. De förutsätter också att leverantörerna av förbundets förmåner följer lagarna som finns, annars kommer de att ompröva samarbetet.

Centralorganisationen Saco menar att snabbare vård med privat sjukvårdsförsäkring i sig inte är ett problem. Granskningen eller den rådande pandemin har inte förändrat deras syn på detta. Dock stödjer Saco rekommendationerna i utredningen om att förbättra transparens och uppföljning av privatfinansierad vård.