Carl MelinFacket gör överraskande stor skillnad för svenskarnas månadsinkomst

Arbetsmarknad

En ny rapport från Futurion visar att facket har inverkan på svenskarnas privatekonomi, oavsett om de är medlemmar i facket eller inte. Med aktiva fackförbund får arbetstagare mer pengar i månaden, samtidigt som arbetslösheten är högre på grund av bristen på lågavlönade jobb, skriver Arbetsvärlden.

TCO:s tankesmedja Futurion har undersökt hur Sveriges arbetsmarknad skulle se ut om facket inte fanns.

Resultatet visar att den del av BNP som arbetstagarna får ta del av skulle bli mycket lägre utan någon facklig organisering: 5 000 kronor mindre i månaden per person, vilket på ett år blir 60 000 kronor mindre. Siffran ser likadan ut för dem som är med respektive inte med i ett fackförbund.

Utan facket skulle nämligen en större andel av BNP tillfalla kapitalägare i stället.

Facket bidrar till jämnare inkomstfördelning

Carl Melin, som är forskningsledare på Futurion, är förvånad över att inkomsterna påverkas så pass mycket av facket.

– 5 000 kr i månaden efter att räkningarna är betalda för genomsnittsinkomsttagare är mycket pengar.

Inkomstfördelningen i samhället påverkas också av facklig organisering. Alla inkomstgrupper utom den högst avlönade tiondelen tjänar på facket existens.

Fler lågavlönade jobb utan facket

Arbetslösheten skulle å andra sidan minska utan facket. Det skulle innebära jobb för 100 000 fler personer i Sverige, vilket motsvarar en minskad arbetslöshet med 2 procentenheter.

Detta skulle dock bero på att lönerna skulle vara mycket lägre. Carl Melin påpekar att de jobb som skulle tillkomma skulle vara låglönejobb, och att det inte nödvändigtvis är något som vi vill sträva efter.

Rapporten tar inte upp alla aspekter

Undersökningen gör ingen skillnad mellan centraliserad och regional löneförhandling, vilket ger olika effekter på arbetslösheten.

Rapporten tar inte heller någon hänsyn till hur fackligt arbete ökar produktiviteten. Det kan dels påverka negativt om mer pengar går till löneandelar än investeringar, dels positivt i och med att personalomsättningen ökar.

Vi får inte ta facket för givet

Futurions slutsats utifrån rapporten är att Sverige har en framgångsrik modell som vi behöver ta hand om och inte får ta för givet.

– Fackliga arbetsformer behöver ständigt utveckla sig. Så måste man ha tydligt framtidsfokus och hela tiden vara relevant och leverera nytta, säger Carl Melin.