vårdpersonal med handskar och munskydd håller vaccinationsspruta mot patients armLO

Arbetsmarknad

Vaccineringen mot covid-19 är igång. Men få får ta sitt vaccin på betald arbetstid, utan tvingas göra det utanför jobbet. Det vill både fack och arbetsgivare ändra på.

Fackförbundet Kommunals yrkesgrupper är bland de första som får vaccinet. Enligt en undersökning med 4 150 medlemmar har 69 procent av dem blivit erbjudna vaccin. Fler har fått erbjudandet inom äldreomsorgen (82 procent) än inom funktionshinderomsorgen (50 procent), skriver Kommunalarbetaren.

Under hälften av Kommunalarna har fått vaccin på jobbet

Dock har bara 46 procent fått ta vaccinet på arbetsplatsen. Andelen varierar från 64 procent inom sjukvården till bara 25 procent inom funktionshinderomsorgen.

Det är också mindre än hälften som fått vaccinet på betald arbetstid. 8 procent säger att de vaccinerat sig på fritiden men fått ersättning för det. Det finns dock vissa regionala skillnader. I mellersta Norrland har 60 procent vaccinerat sig på arbetstid, men bara en tredjedel i Stockholm.

13 procent av undersökningens deltagare tackade nej till vaccinet. De främsta orsakerna var oro för biverkningar och att de ville avvakta lite.

Omständlig procedur kan göra att färre vaccinerar sig

Om vaccineringen måste ske på fritiden finns risken att många avstår. Det tror Torbjörn Johansson, avtalssekreterare för LO. Det ställer till det för livspusslet om medlemmarna måste boka tid, resa bort och stå i kö för att få vaccin, och vid två tillfällen dessutom.

I längden kan detta skada Sveriges sysselsättning, som redan drabbats hårt av smittspridningen, säger han till Arbetet.

Därför vill LO att fler ska få vaccinera sig via arbetsplatsens företagsvård, även när turen kommer till andra än riskgrupperna. I så fall behöver regeringen kunna tillåta undantag i företags upphandlingsregler via den nya pandemilagen.

Vaccination på arbetsplatser: vinster och risker

LO har lyft detta i en skrivelse tillsammans med den fackliga samverkansorganisationen PTK och Svenskt Näringsliv som representerar arbetsgivarna. Aktörerna erbjuder sig att informera arbetsgivare om hur arbetsplatsvaccinering kan gå till och hur man undviker trängsel.

– På många ställen kommer det bli väldigt svårt för stora grupper människor att lämna produktionen för att ta sig till en och samma vårdinrättning. I stället kan man ju komma ut och vaccinera på arbetsplatsen, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Sveriges kommuner och landsting (SKR) är dock skeptiska mot att ställa dessa krav på regionerna. Vaccinationen måste organiseras för att bli effektiv, och att utföra den på enskilda arbetsplatser riskerar att motverka detta, säger SKR:s chef för hälsa och sjukvård, Emma Spak.